opracowanie: Departament Geodezji i Kartografii, UMWM w Warszawie