Aktualności - bezpieczeństwo

O bezpieczeństwie na Mazowszu

Marszałek Adam Struzik siedzi pomiędzy Ludwikiem Rakowskim a Tomaszem Matuszewski przy stole konferencyjnym ustawionym w podkowę. Po bokach siedzą inni uczestnicy spotkania Autor: fot. arch. UMWM

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniu, na którym omawiano działalność Samorządu Województwa Mazowieckiego dotyczącą bezpieczeństwa.

Podczas posiedzenia Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wręczono akt powołania na członka MRBRD przewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwikowi Rakowskiemu. Na sekretarza MRBRD powołano Tomasza Matuszewskiego. Uchwalono też przystąpienie do opracowania Wojewódzkiej Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla województwa mazowieckiego na lata 2023–2030.

Komendant Stołeczny Policji oraz Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu kolejno przedstawili raporty o bezpieczeństwie w ruchu drogowym na obszarach działania KSP i KWP.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poinformował o stanie realizacji i planowanych zadaniach z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na Mazowszu.

Działania samorządu Mazowsza na rzecz bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.

 • kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” – realizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • czarne punkty wodne,
 • wsparcie finansowe gmin/miast w formie dotacji celowej na zakup samochodów i specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP oraz remont i modernizacja strażnic OSP,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i techniki jazdy dla kierowców w wieku 18–24 lata oraz powyżej 55 roku życia realizowane na Torze Modlin,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • pomoc dla Ukrainy.

Kampania „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”

Z powodu epidemii SARS-CoV-2 zawieszono działania dydaktyczne w stacjonarnej formule. Odwołano też spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w szkołach oraz podczas lokalnych uroczystości. By jednak nadal promować wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, zdecydowano o stworzeniu nowego narzędzia komunikacji z dziećmi i młodzieżą, - samorząd Mazowsza we współpracy m.in. z: WORD-ami i Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli planuje w 2022 r stworzyć platformę edukacyjną. Planuje się też przeprowadzenie kampanii informacyjnej za pomocą bilbordów rozmieszczonych w kilkudziesięciu punktach przy trasach wyjazdowych z największych miast wojewódzkich.

Czarne punkty wodne

W 2022 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego (wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu oraz Komendą Stołeczną Policji) będzie kontynuował akcję oznakowania miejsc uznawanych za szczególnie niebezpieczne dla kąpiących się. Wskazano kolejne 4 niebezpieczne miejsca, w których zostaną zamontowane specjalne tablice ostrzegawcze „Czarny punkt wodny”. Jedną tablicę zdjęto ze stanu (pow. radomski, gm. Pionki, miejscowość Januszno), 22 tablice uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu, a 15 tablic zostało skradzionych. Na terenie województwa mazowieckiego, wliczając nowe miejsca, aktualnie zaznaczonych jest 126 czarnych punktów wodnych. Uaktualniony wykaz dostępny będzie na stronie www.mazovia.pl, (zakładka: Bezpieczeństwo – Czarny punkt wodny) i zostanie zamieszczony po konferencji prasowej, dotyczącej akcji oznakowania niebezpiecznych miejsc nad wodą. Przewidywany termin konferencji to czerwiec 2022 br.

Pomoc dla OSP

Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2022 r. uruchomił:

 • zadanie „OSP-2022”. Do dofinansowania zarekomendowano 265 gmin, na kwotę ok. 12 mln zł w tym dofinansowanie zakupu 94 samochodów;
 • zadanie „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”. Do dofinansowania zarekomendowano 142 gminy na kwotę ok. 4 mln zł. zł.

Tor Modlin

Bezpieczeństwo na drodze jest priorytetem dla Samorządu Województwa Mazowieckiego dlatego w roku 2021 podpisano 3-letnią umowę z Torem Modlin, na przeprowadzenie szkoleń z bezpieczeństwa i techniki jazdy dla kierowców w wieku 18–24 lata oraz powyżej 55 roku życia. Projekt realizowany jest wspólnie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej oraz wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. Dotychczas od 2021 roku przeszkolono 1400 osób. Koszt całości to 3 mln zł, z czego 1,8 mln zł pochodzi z budżetu Mazowsza, a 1,2 mln zł to środki przekazane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Rocznie Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazuje na ten cel 600 000 zł.

Współpraca z NGO

W ramach zadania pn. „Utrzymanie gotowości ratowniczej na obszarach wodnych województwa mazowieckiego” 11 beneficjentom przekazano 420 tys. zł. Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z akwenów na terenie województwa mazowieckiego.

Pomoc Ukrainie

Na specjalnym posiedzeniu Zarządu Województwa Mazowieckiego już 28 lutego br. zdecydowano o uruchomieniu 1 mln zł z rezerwy budżetowej na pilną pomoc osobom z Ukrainy przebywającym na terenie Polski. Natomiast 22 marca br. budżet zwiększono o 4 mln zł na pomoc społeczności lokalnym i regionalnym Ukrainy.

Zarząd Województwa rozmawiał z władzami obwodów partnerskich z Ukrainy o najpilniejszych potrzebach. Samorząd Województwa współpracuje z Obwodem Kijowskim, Lwowskim, Winnickim i Odeskim.

W ramach budżetu pomocowego zakupiono:

 • dwa mobilne aparaty RTG. Aparaty RTG przekazano do Lwowskiego Regionalnego Szpitala Weteranów Wojennych oraz Stłumionych oraz Lwowskiego Regionalnego Centrum Onkologiczno-Medyczno-Diagnostycznego. Wartość sprzętu wraz z dostawą to ok. 697 tys. zł.
 • sprzęt dla strażaków z Ukrainy taki jak: motopompy szlamowe, hełmy, rękawice, prądownice wodne, węże strażackie, odzież ochronna i zabezpieczająca. We współpracy z OSP Otwock Wielki sprzęt wraz z samochodem strażackim zostanie przekazany do Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Koszt zakupionego sprzętu ok. 235 tys. zł.
 • agregat o mocy 110 kw. Agregat zostanie przekazany do Uniwersytetu Lwowskiego gdzie zostało utworzone Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wartość sprzętu to ok. 103 tys. zł.

Samorząd Mazowsza zakupił m.in. przenośne zestawy ratownictwa medycznego, elementy wyposażenia apteczek medycznych, takie jak opaski uciskowe, środki antyseptyczne, koce ratunkowe, rękawice, gazę sterylną, ale także kołdry i poduszki. Koszt zakupionych rzeczy dla uchodźców przebywających na terenie Polski wyniósł ok. 324 tys. zł. Dary były transportowane m.in. w przekazanych przez samorząd karetkach oraz ciężarówką WORD Warszawa. Dalsze transporty będą organizowane zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem i dostępnością towarów.

To nie koniec działań pomocowych dla naszych wschodnich sąsiadów. Planowana jest pomoc dla wsi Miżhirja Zakarpackiego Obwodu, Lwowskiego Wojskowego Centrum Medycznego, Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej. Zakupione zostaną m.in.: śpiwory, karimaty, łóżka polowe dla dorosłych i dzieci, baterie, plecaki medyczne, ambu oddechowe, odzież termiczna, latarki, instalacja elektryczna, itp. Wartość ww. asortymentu wynosić będzie ponad 500 tys. zł.

Działania informacyjne

Na stronie www.mazovia.pl została uruchomiona zakładka z niezbędnymi informacjami w języku ukraińskim dla uchodźców, którzy przyjechali na Mazowsze. Będzie ona systematycznie rozbudowywana.

Informacje o udzielanej pomocy są także umieszczane w mediach społecznościowych czy spotach informacyjnych w komunikacji publicznej w ramach stałej współpracy z KM, WKD oraz Tramwajami Warszawskimi.

 


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony