70226;incydent-cyberbezpieczenstwa-1;Incydent cyberbezpieczeństwa;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (dalej UMWM), informuje o incydencie cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze Węzła Regionalnego.;Incydent cyberbezpieczeństwa;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (dalej UMWM) informuje o incydencie cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze Węzła Regionalnego.;;Zmiana treści strony.;;/pl/bip/komunikaty/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html;/pl/bip/komunikaty/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2022-12-05 19:36:26;2023-01-24 14:50:22;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;Incydent cyberbezpieczeństwa; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

W jego ramach funkcjonują systemy informatyczne wykorzystywane przez partnerów projektów, realizowanych przez urząd („Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, „Informatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu”).

Incydent został stwierdzony 5 grudnia 2022 r. i polegał na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki (Ransomware). Zgodnie z posiadanymi informacjami istnieje duże prawdopodobieństwo, że dane przetwarzane w systemach objętych incydentem są w posiadaniu osób trzecich. Trwają działania mające na celu ustalenie pozostałych okoliczności zdarzenia.

Co ważne jednak, atak nie ma wpływu na funkcjonowanie samego UMWM. Może mieć jednak wpływ na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, które korzystają z systemów informatycznych, dostarczanych w ramach projektów.

UMWM realizuje ponadto czynności mające na celu przywrócenie funkcjonowania systemów w ww. projektach oraz zapewnia, że podejmie niezbędne działania, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości.

O zdarzeniu poinformowano Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego CSIRT NASK, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Dodatkowe informacje dla osób, które mogły zostać dotknięte naruszeniem danych.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[80260] Incydent cyberbezpieczeństwa;16332;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-12-05;Monika Gontarczyk;2023-01-24;Monika Gontarczyk;2022-12-05;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (dalej UMWM) informuje o incydencie cyberbezpieczeństwa w infrastrukturze Węzła Regionalnego.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1850;cyberbezpieczeństwo;?tag[]=1850; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Incydent cyberbezpieczeństwa; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[80260] Incydent cyberbezpieczeństwa;16332;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-12-05;Monika Gontarczyk;2023-01-24;Monika Gontarczyk;2022-12-05;; ; ;