{"id":70226,"name":"incydent-cyberbezpieczenstwa-1","title":"Incydent cyberbezpiecze\u0144stwa","desc":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiello\u0144skiej 26 (dalej UMWM), informuje o incydencie cyberbezpiecze\u0144stwa w infrastrukturze W\u0119z\u0142a Regionalnego.","header":"Incydent cyberbezpiecze\u0144stwa","lead":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiello\u0144skiej 26 (dalej UMWM) informuje o incydencie cyberbezpiecze\u0144stwa w infrastrukturze W\u0119z\u0142a Regionalnego.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/incydent-cyberbezpieczenstwa-1.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2022-12-05 19:36:26","dateLastVersionPublicate":"2023-01-24 14:50:22","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"Incydent cyberbezpiecze\u0144stwa"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EW jego ramach funkcjonuj\u0105 systemy informatyczne wykorzystywane przez partner\u00f3w projekt\u00f3w, realizowanych przez urz\u0105d (\u201eRozw\u00f3j elektronicznej administracji w samorz\u0105dach wojew\u00f3dztwa mazowieckiego wspomagaj\u0105cej niwelowanie dwudzielno\u015bci potencja\u0142u wojew\u00f3dztwa\u201d, \u201ePrzyspieszenie wzrostu konkurencyjno\u015bci wojew\u00f3dztwa mazowieckiego, przez budowanie spo\u0142ecze\u0144stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu\u201d, \u201eRegionalne partnerstwo samorz\u0105d\u00f3w Mazowsza dla aktywizacji spo\u0142ecze\u0144stwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji\u201d, \u201eInformatyzacja bibliotek pedagogicznych na Mazowszu\u201d).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EIncydent \u003C\/strong\u003Ezosta\u0142 stwierdzony\u003Cstrong\u003E 5 grudnia 2022 r.\u003C\/strong\u003E i polega\u0142 na \u003Cstrong\u003Eataku z\u0142o\u015bliwego oprogramowania\u003C\/strong\u003E szyfruj\u0105cego pliki (\u003Cstrong\u003ERansomware\u003C\/strong\u003E). Zgodnie z posiadanymi informacjami istnieje \u003Cstrong\u003Edu\u017ce prawdopodobie\u0144stwo\u003C\/strong\u003E, \u017ce \u003Cstrong\u003Edane \u003C\/strong\u003Eprzetwarzane w\u00a0systemach obj\u0119tych incydentem \u003Cstrong\u003Es\u0105 w posiadaniu os\u00f3b trzecich\u003C\/strong\u003E. Trwaj\u0105 dzia\u0142ania maj\u0105ce na celu ustalenie pozosta\u0142ych okoliczno\u015bci zdarzenia.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECo wa\u017cne jednak, atak\u003Cstrong\u003E nie ma wp\u0142ywu na funkcjonowanie \u003C\/strong\u003Esamego\u003Cstrong\u003E UMWM\u003C\/strong\u003E. \u003Cstrong\u003EMo\u017ce mie\u0107\u003C\/strong\u003E jednak \u003Cstrong\u003Ewp\u0142yw\u003C\/strong\u003E na funkcjonowanie\u003Cstrong\u003E jednostek samorz\u0105du terytorialnego\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3re korzystaj\u0105 z system\u00f3w informatycznych, dostarczanych w ramach projekt\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUMWM realizuje ponadto czynno\u015bci maj\u0105ce na celu przywr\u00f3cenie funkcjonowania system\u00f3w w\u00a0ww.\u00a0projektach oraz zapewnia, \u017ce podejmie niezb\u0119dne dzia\u0142ania, aby podobna sytuacja nie mia\u0142a miejsca w przysz\u0142o\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EO zdarzeniu poinformowano Zesp\u00f3\u0142 Reagowania na Incydenty Bezpiecze\u0144stwa Komputerowego CSIRT NASK, Prezesa Urz\u0119du Ochrony Danych Osobowych oraz \u003Cstrong\u003Ez\u0142o\u017cono\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003Ezawiadomienie o pope\u0142nieniu przest\u0119pstwa\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022\/cms\/page\/publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych-p.70316.html\u0022 title=\u0022publiczny-komunikat-o-mozliwym-naruszeniu-ochrony-danych-osobowych\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EDodatkowe informacje dla os\u00f3b, kt\u00f3re mog\u0142y zosta\u0107 dotkni\u0119te naruszeniem danych.\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":16332,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-12-05","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-01-24","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-12-05","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiello\u0144skiej 26 (dalej UMWM) informuje o incydencie cyberbezpiecze\u0144stwa w infrastrukturze W\u0119z\u0142a Regionalnego."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1850,"TEXT":"cyberbezpiecze\u0144stwo","URL":"?tag[]=1850"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Incydent cyberbezpiecze\u0144stwa"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":16332,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-12-05","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2023-01-24","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-12-05","closureReason":""}}]}