Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowiecka uchwała antysmogowa nadal obowiązuje

Po ponad 5 latach od wejścia w życie mazowieckiej uchwały antysmogowej Prokuratura Krajowa złożyła 21 grudnia 2022 r. skargę, wnioskując o stwierdzenie jej nieważności. Prokurator zarzucił nieprawidłowy tryb uchwalenia uchwały, w tym brak przeprowadzenia konsultacji społecznych. Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zgadza się z przedstawionymi zarzutami.

Skargę rozstrzygnie sąd

Zgodnie z ustawą z 9 grudnia 2021 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – sąd może skargę oddalić lub ją uwzględnić.

Istotnym jest, że sąd nie wydał jeszcze wyroku w sprawie zaskarżonej uchwały antysmogowej (uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 r. nr 162/17).

Mimo złożenia skargi przepisy uchwały antysmogowej w dalszym ciągu obowiązują.

Uchwała antysmogowa na Mazowszu

Od 5 lat na Mazowszu obowiązuje uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała „antysmogowa”) Zgodnie z jej przepisami wszystkie nowe kotły na paliwa stałe instalowane od 11 listopada 2017 r. muszą spełniać wymagania tzw. ekoprojektu. Do końca 2022 r. należało zlikwidować „kopciuchy”, zastępując je ekologicznymi źródłami ogrzewania.

26 kwietnia 2022 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 29 kwietnia 2022 r. poz. 5147)

Uchwała weszła w życie 14 maja 2022 r. Wprowadzona nowelizacja zaostrzyła przepisy uchwały antysmogowej, m.in. od 1 października 2023 r., wejdzie w życie całkowity zakaz palenia węglem kamiennym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem węgla kamiennego na terenie m.st. Warszawy, zakaz ten od 1 stycznia 2028 r. będzie również obowiązywał w powiatach grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim, piaseczyńskim, pruszkowskim, otwockim, warszawskim zachodnim, wołomińskim.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Eliza Capik

Data wytworzenia: 18.01.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 18.01.2023 15:50

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 19.01.2023 08:39

Liczba wyświetleń: 261


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony