Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Komunikaty

Mazowieckie Strażnice OSP 2024 – rozliczenie dotacji

Zgodnie z zasadami zadania „Mazowieckie Strażnice OSP 2024”, środki finansowe pochodzące z dotacji gmina zobowiązana jest wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2024 r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, w formie określonej wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zawartej umowy, należy złożyć bezzwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 grudnia 2024 r. (decyduje data wpływu rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

Do rozliczenia dotacji należy załączyć:

  • zdjęcie zamontowanej tablicy informacyjnej, zgodnie z § 10 ust. 1 zawartej umowy;
  • w przypadku zwrotu niewykorzystanej w całości lub w części dotacji celowej – kopię przelewu na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, potwierdzającą zwrot kwoty niewykorzystanej dotacji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Dorota Szwarc (OR)

Data wytworzenia: 15.05.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 15.05.2024 11:56

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 11:56

Liczba wyświetleń: 709

Data opublikowania: 15.05.2024 11:56


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony