Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Komunikaty

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – wzór umowy

Wzór umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 13 lutego 2024 roku przyjął uchwałę nr 314/472/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.

Uchwałą tą, Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonał akceptacji wzoru umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu).

Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

UWAGA!!!

Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w oparciu o ww. wzór umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez Beneficjentów.

Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania umowy. W celu weryfikacji danych zawartych w Umowie po otrzymaniu powiadomienia Beneficjent może zwrócić się do Departamentu z prośbą udostępnienie wersji elektronicznej dokumentu.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
  • Franciszek Woldański, tel. (22) 59-79-341
  • Beata Czyżewska, tel.: (22) 59-79-174
  • Iza Dzierżanowska, tel. (22) 59-79-613
  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Piotr Rawa (RW-OW-I)

Data wytworzenia: 15.02.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Opaliński

Data opublikowania: 15.02.2024 10:46

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2024 15:09

Liczba wyświetleń: 945

Data opublikowania: 15.02.2024 10:46


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony