Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla młodzieży – beneficjenci naboru uzupełniającego

Lista beneficjentów programu „Mazowsze dla młodzieży”, którzy otrzymali dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach naboru uzupełniającego.

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 19 września 2023 r., przyjął uchwałę nr 148/23 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”.

W ramach naboru uzupełniającego Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał pomoc finansową gminom/powiatom i dzielnicom m.st. Warszawy z przeznaczeniem na realizację 14 zadań w ramach instrumentu pn. „Mazowsze dla Młodzieży” realizowanych w trakcie roku szkolnego 2023/2024 na kwotę 282 751,18 zł (w tym 197 562,18 zł w 2023 r. oraz 85 189 zł w 2024 r.).

Łącznie, w tegorocznej edycji, ma zostać zrealizowanych 57 zadań na kwotę 1 147 293,14 zł (w tym 817 364,94 zł w 2023 r. oraz 329 928,20 zł w 2024 r.).

Lista beneficjentów programu w ramach naboru głównego i uzupełniającego „Mazowsze dla młodzieży” stanowi załącznik do  uchwały nr 148/23 sejmiku województwa.

Każdy beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o terminie i miejscu podpisywania umowy.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Adrian Kuśmierz (OR)

Data wytworzenia: 22.09.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 22.09.2023 14:54

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 22.09.2023 14:54

Liczba wyświetleń: 712


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony