Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla zabytków 2023 - lista beneficjentów

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”.

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 100/23 z 23 maja 2023 r.  rozstrzygnął nabór wniosków i przyznał dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”. W ramach programu przyznano dotacje 148 podmiotom w łącznej kwocie 13 800 000 zł.

W terminie naboru wpłynęło 255 wniosków, z których wymogów formalnych nie spełniło 49. Pozostałe 206 wniosków  podlegało ocenie merytorycznej.

Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadań, na które przyznano dotację, uregulowane zostaną w umowach zawartych pomiędzy Województwem a podmiotami, które otrzymały dotację.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej są dostępne w systemie Witkac.pl 

Lista beneficjentów znajduje się poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Anna Skrzypek (KP)

Data wytworzenia: 25.05.2023

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 25.05.2023 12:36

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 12:36

Liczba wyświetleń: 504


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony