Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Komunikaty

Mazowsze dla zabytków 2023 - nabór wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków – w ramach programu Mazowsze dla zabytków 2023 – o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1990/374/22 z 27 grudnia 2022 r. ogłasza nabór wniosków na 2023 r. o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie Witkac (www.witkac.pl).

Wnioski można składać od 2 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację

Każdy podmiot będący właścicielem bądź posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej "Wnioskodawcą".

Uwaga: O dofinansowanie nie mogą ubiegać się jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 72 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Warunki, jakie musi spełnić zabytek

Z budżetu województwa mazowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.

Szczegółowe informacje na temat naboru oraz instrukcja obsługi systemu Witkac znajdują się w plikach do pobrania.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:

  1. Katarzyna Mielczarska-Sitek, tel. (22) 59-79-522, e-mail: katarzyna.mielczarska-sitek@mazovia.pl;
  2. Piotr Ptasiński, tel. (22) 59-79-230, e-mail: piotr.ptasinski@mazovia.pl;
  3. Anna Skrzypek, tel. (22) 59-79-256, e-mail: anna.skrzypek@mazovia.pl;
  4. Emilia Walczak, tel. (22) 59-79-521, e-mail: emilia.walczak@mazovia.pl;
  5. Aleksandra Malenta-Kuciak, tel. (22) 59-79-119, e-mail: aleksandra.malenta-kuciak@mazovia.pl;
  6. Kamila Kowalikowska-Stefens – kierownik, tel. (22) 59-79-530, e-mail: kamila.kowalikowska-stefens@mazovia.pl.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Aleksandra Malenta-Kuciak

Data wytworzenia: 29.12.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.12.2022 14:43

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 19:49

Liczba wyświetleń: 9052

Data opublikowania: 29.12.2022 14:43


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony