Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Nabór wniosków na operacje „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach PROW 2014–2020

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że został określony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych".

Projekty realizowane będą w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 232 oraz z 2022 r. poz. 564).

Termin składania wniosków: od 02 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
przy ul. Skoczylasa 4,
03-469 Warszawa
oraz ul. Jagiellońskiej 26,
03-719 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00 (punkt podawczy).

Wnioski składa się w formie pisemnej - osobiście lub przez nadanie rejestrowanej przesyłki pocztowej za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, z późn. zm.) w terminie od 02 maja 2022 r. do 31 maja 2022 r., na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 5979621, 22 5979167, 22 5979643.

Formularze wniosków

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Ogłoszenie opracowane przez Departament  Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Jakub Żuk (RW)

Data wytworzenia: 31.03.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 31.03.2022 13:33

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2022 10:54

Liczba wyświetleń: 3805


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony