81004;osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza;OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza;Przypominamy, że zgodnie z zasadami zadania „OSP- edycja 2024” gmina zobowiązana jest do umieszczenia na zakupionym wyposażeniu logotypy Mazowsza.;OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza;Przypominamy, że zgodnie z zasadami zadania „OSP- edycja 2024” gmina zobowiązana jest do umieszczenia na zakupionym wyposażeniu logotypy Mazowsza.;;Zmiana treści strony.Zmiana treści.;;/pl/bip/komunikaty/osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza.html;/pl/bip/komunikaty/osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2024-06-07 13:42:25;2024-06-07 13:42:25;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Przypominamy, że zgodnie z zasadami zadania „OSP- edycja 2024” – „Gmina zobowiązana jest do umieszczenia na zakupionym wyposażeniu, w sposób dający gwarancję trwałości, w widocznym miejscu, logotypy Mazowsza, wykonane z materiału zapewniającego bezpieczeństwo w trakcie użytkowania tego wyposażenia np. niepalnego. 

Nie ma wymogu umieszczania logotypów na zakupionych środkach ochrony indywidualnej strażaka oraz umundurowaniu, jak również na drobnym sprzęcie, którego wielkość uniemożliwia zamieszczenie tych logotypów”.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[100279] OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza;896;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Tomasz Opaliński;;2024-06-07;Tomasz Opaliński;2024-06-07;Tomasz Opaliński;2024-06-07;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Przypominamy, że zgodnie z zasadami zadania „OSP- edycja 2024” gmina zobowiązana jest do umieszczenia na zakupionym wyposażeniu logotypy Mazowsza.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;2215;Mazowieckie strażnice OSP 2024;?tag[]=2215; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[100279] OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza;896;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Tomasz Opaliński;;2024-06-07;Tomasz Opaliński;2024-06-07;Tomasz Opaliński;2024-06-07;; ; ;