{"id":81004,"name":"osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza","title":"OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza","desc":"Przypominamy, \u017ce zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- edycja 2024\u201d gmina zobowi\u0105zana jest do umieszczenia na zakupionym wyposa\u017ceniu logotypy Mazowsza.","header":"OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza","lead":"Przypominamy, \u017ce zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- edycja 2024\u201d gmina zobowi\u0105zana jest do umieszczenia na zakupionym wyposa\u017ceniu logotypy Mazowsza.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.\nZmiana tre\u015bci.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/osp-2024-komunikat-dot-umieszczania-logotypu-mazowsza.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2024-06-07 13:42:25","dateLastVersionPublicate":"2024-06-07 13:42:25","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EPrzypominamy, \u017ce zgodnie z\u00a0zasadami zadania \u201eOSP- edycja 2024\u201d \u2013 \u201eGmina zobowi\u0105zana jest do umieszczenia na zakupionym wyposa\u017ceniu, w spos\u00f3b daj\u0105cy gwarancj\u0119 trwa\u0142o\u015bci, w widocznym miejscu, logotypy Mazowsza, wykonane z materia\u0142u zapewniaj\u0105cego bezpiecze\u0144stwo w trakcie u\u017cytkowania tego wyposa\u017cenia np. niepalnego.\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENie ma wymogu umieszczania logotyp\u00f3w na zakupionych \u015brodkach ochrony indywidualnej stra\u017caka oraz umundurowaniu, jak r\u00f3wnie\u017c na drobnym sprz\u0119cie, kt\u00f3rego wielko\u015b\u0107 uniemo\u017cliwia zamieszczenie tych logotyp\u00f3w\u201d.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":896,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Tomasz Opali\u0144ski","responsible":"","createDate":"2024-06-07","editor":"Tomasz Opali\u0144ski","provideDate":"2024-06-07","publisher":"Tomasz Opali\u0144ski","publilcateDate":"2024-06-07","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Przypominamy, \u017ce zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- edycja 2024\u201d gmina zobowi\u0105zana jest do umieszczenia na zakupionym wyposa\u017ceniu logotypy Mazowsza."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":2215,"TEXT":"Mazowieckie stra\u017cnice OSP 2024","URL":"?tag[]=2215"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"OSP 2024 - komunikat dot. umieszczania logotypu Mazowsza"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":896,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Tomasz Opali\u0144ski","responsible":"","createDate":"2024-06-07","editor":"Tomasz Opali\u0144ski","provideDate":"2024-06-07","publisher":"Tomasz Opali\u0144ski","publilcateDate":"2024-06-07","closureReason":""}}]}