80741;osp-2024-wzory-rozliczen;OSP-2024 – wzory rozliczeń;Zgodnie z zasadami zadania „OSP- 2024”, środki finansowe pochodzące z dotacji gmina zobowiązana jest wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2024 r.;OSP-2024 – wzory rozliczeń;Zgodnie z zasadami zadania „OSP- 2024”, środki finansowe pochodzące z dotacji gmina zobowiązana jest wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2024 r.;;Zmiana treści strony.;;/pl/bip/komunikaty/osp-2024-wzory-rozliczen.html;/pl/bip/komunikaty/osp-2024-wzory-rozliczen.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2024-05-24 11:15:59;2024-05-24 11:15:59;;;Komunikaty;2;TYTUL;Tytuł strony;OSP-2024 – wzory rozliczeń; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, w formie określonej wzorem stanowiącym Załącznik nr 1/Załącznik nr 2 do zawartej umowy, należy złożyć bezzwłocznie po zakończeniu realizacji zadania, jednak nie później niż do 30 grudnia 2024 r. (decyduje data wpływu rozliczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie).

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/65984/200449/Wz%25C3%25B3r+rozliczenia+-+samoch%25C3%25B3d.docx;DOCX;0415f55d4de9c1feff6506e14ac32c88.docx;38.26 KB; ;/resource/65984/200447/Wz%25C3%25B3r+rozliczenia+-+wyposa%25C5%25BCenie.docx;DOCX;9051e2d975baebe9a88d2f988fb22b2c.docx;34.72 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Komunikaty; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[99686] OSP-2024 – wzory rozliczeń;815;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Urszula Sabak;;2024-05-24;Urszula Sabak;2024-05-24;Urszula Sabak;2024-05-24;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Zgodnie z zasadami zadania „OSP- 2024”, środki finansowe pochodzące z dotacji gmina zobowiązana jest wydatkować najpóźniej do 15 grudnia 2024 r.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;2214;OSP-2024;?tag[]=2214; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;OSP-2024 – wzory rozliczeń; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[99686] OSP-2024 – wzory rozliczeń;815;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Urszula Sabak;;2024-05-24;Urszula Sabak;2024-05-24;Urszula Sabak;2024-05-24;; ; ;