{"id":80741,"name":"osp-2024-wzory-rozliczen","title":"OSP-2024 \u2013 wzory rozlicze\u0144","desc":"Zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- 2024\u201d, \u015brodki finansowe pochodz\u0105ce z dotacji gmina zobowi\u0105zana jest wydatkowa\u0107 najp\u00f3\u017aniej do 15 grudnia 2024 r.","header":"OSP-2024 \u2013 wzory rozlicze\u0144","lead":"Zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- 2024\u201d, \u015brodki finansowe pochodz\u0105ce z dotacji gmina zobowi\u0105zana jest wydatkowa\u0107 najp\u00f3\u017aniej do 15 grudnia 2024 r.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/komunikaty\/osp-2024-wzory-rozliczen.html","url":"\/pl\/bip\/komunikaty\/osp-2024-wzory-rozliczen.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2024-05-24 11:15:59","dateLastVersionPublicate":"2024-05-24 11:15:59","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Komunikaty","pageParams":[{"id":"2","name":"TYTUL","description":"Tytu\u0142 strony","value":"OSP-2024 \u2013 wzory rozlicze\u0144"}],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERozliczenie wykorzystania dotacji celowej\u003C\/strong\u003E, w\u00a0formie okre\u015blonej wzorem stanowi\u0105cym Za\u0142\u0105cznik nr\u00a01\/Za\u0142\u0105cznik nr 2\u00a0do\u00a0zawartej umowy, nale\u017cy z\u0142o\u017cy\u0107 bezzw\u0142ocznie po\u00a0zako\u0144czeniu realizacji zadania, jednak\u00a0\u003Cstrong\u003Enie p\u00f3\u017aniej ni\u017c do\u00a030 grudnia 2024 r.\u00a0\u003C\/strong\u003E(decyduje data wp\u0142ywu rozliczenia do\u00a0Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w\u00a0Warszawie).\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/65984\/200449\/Wz%25C3%25B3r+rozliczenia+-+samoch%25C3%25B3d.docx","extension":"DOCX","name":"0415f55d4de9c1feff6506e14ac32c88.docx","size":"38.26 KB"},{"src":"\/resource\/65984\/200447\/Wz%25C3%25B3r+rozliczenia+-+wyposa%25C5%25BCenie.docx","extension":"DOCX","name":"9051e2d975baebe9a88d2f988fb22b2c.docx","size":"34.72 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Komunikaty"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":815,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Urszula Sabak","responsible":"","createDate":"2024-05-24","editor":"Urszula Sabak","provideDate":"2024-05-24","publisher":"Urszula Sabak","publilcateDate":"2024-05-24","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Zgodnie z zasadami zadania \u201eOSP- 2024\u201d, \u015brodki finansowe pochodz\u0105ce z dotacji gmina zobowi\u0105zana jest wydatkowa\u0107 najp\u00f3\u017aniej do 15 grudnia 2024 r."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":2214,"TEXT":"OSP-2024","URL":"?tag[]=2214"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"OSP-2024 \u2013 wzory rozlicze\u0144"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":815,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Urszula Sabak","responsible":"","createDate":"2024-05-24","editor":"Urszula Sabak","provideDate":"2024-05-24","publisher":"Urszula Sabak","publilcateDate":"2024-05-24","closureReason":""}}]}