Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Komunikaty

Raport końcowy z realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 r.ż."

Program realizowany był w latach 2020–2023. Jego celem głównym było zwiększenie aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie w okresie jego realizacji.

Do programu zakwalifikowano i objęto co najmniej jedną interwencją 1726 osób. Przeprowadzono 1304 pełnych cyklów ćwiczeń.

Liczba osób, u których wystąpiło zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się wyniosła 1421, co stanowi 99,15% wszystkich osób, które brały udział w badaniu początkowym i końcowym. Ponadto u 1327 osób wystąpiło zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej. 1240 osób zadeklarowało podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej po zakończeniu udziału w programie.

Raport został przygotowany zgodnie ze wzorem raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej. W związku z tym nie jest on dostosowany do norm dostępności dokumentów cyfrowych. Raport jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i nie ma możliwości jego modyfikacji.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ariel Kaniewski (ZD)

Data wytworzenia: 15.05.2024

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 15.05.2024 07:58

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 07:58

Liczba wyświetleń: 367

Data opublikowania: 15.05.2024 07:58


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony