Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Ruszył nabór wniosków do konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”

Zapraszamy nauczycieli-opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych do przesyłania formularzy w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022” w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka.

Od 20 czerwca 2022 roku Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie uruchamia nabór formularzy konkursowych w konkursie „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022” w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-najlepsza inwestycja w człowieka.

Jest on skierowany do nauczycieli-opiekunów, pedagogów szkolnych i doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia w roku szkolnym 2021/2022.

W formularzu konkursowym należy opisać swoją współpracę ze stypendystą przy realizacji Indywidulanego planu rozwoju edukacyjnego ucznia. Wypełniony formularz należy dostarczyć do 11 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu) na adres: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, 00-236 ul. Świętojerska 9, w formie:

  • papierowej- osobiście w sekretariacie MSCDN,
  • papierowej- za pośrednictwem operatora pocztowego w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna oraz dopisek „Konkurs Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli skorzystać z powyższych form dostarczenia dokumentów konkursowych przygotowaliśmy możliwość przekazania ich w formie elektronicznej przez e-PUAP za pomocą profilu zaufanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres, z którego należy korzystać podczas wysyłki to: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

Wynikiem konkursu będzie wyłonienie laureatów i przyznanie tytułu „Opiekuna Stypendysty Roku 2021/2022” oraz nagrody pieniężnej w wysokości 4000 zł nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywną współpracę ze stypendystami stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą. Planuje się wyłonić do 24 laureatów konkursu.

Regulamin konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2021/2022”, formularz konkursowy i Oświadczenie uczestnika konkursu o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku oraz Instrukcja wysyłki ePUAP są dostępne pod adresem: https://stypendia.oeiizk.waw.pl/.

W przypadku pytań informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 22 59-79-430, 22 59-79-447, 22 59-79-449.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Monika Wilkowska (ES)

Data wytworzenia: 21.06.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 21.06.2022 12:20

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2022 10:05

Liczba wyświetleń: 181


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony