Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

13.04.2024

Oferty pracy

Oferty pracy w urzędzie marszałkowskim

 ZASADY NABORU

Zapoznaj się z:

Pamiętaj o wypełnieniu niezbędnych dokumentów do każdego ogłoszenia oraz ich własnoręcznym podpisaniu:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. Oświadczenie kandydata

Zatrudnienie na stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, każdorazowo przeprowadza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Urząd przyjmuje dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, tylko w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Podanie danych osobowych przez kandydata jest wymogiem ustawowym i warunkuje wzięcie udziału w procesie naboru. Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje wykraczające poza dokumenty ustawowo niezbędne, będą przetwarzane wyłącznie za zgodą kandydata wyrażoną na piśmie: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Dokumenty aplikacyjne w naborze na wolne stanowiska urzędnicze należy składać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Urzędu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub dostarczając w kopercie (uwzględniając numer oferty w tytule wiadomości), w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminiebez kompletu wymaganych dokumentów, nie są brane pod uwagę w procesie naboru.

Zatrudnienie na stanowiska pomocnicze i obsługi lub umowy na zastępstwo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane zatrudnieniem na stanowiskach pomocniczych i obsługi lub na umowę o pracę na zastępstwomogą wysłać swoje Curriculum Vitae oraz list motywacyjny, opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w celu przechowywania w bazie potencjalnych kandydatów do pracy dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji na stanowiska pomocnicze i obsługi lub na umowy na zastępstwo”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji Urzędu (za pomocą przycisku „APLIKUJ Dołącz do nas” znajdującego się poniżej), za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP lub dostarczając w kopercie uwzględniając, jakiej oferty dotyczą w tytule wiadomości.

aplikuj_ oferty pracy.jpg

Dokumenty aplikacyjne, nadesłane przez kandydatów, które będą zawierać dane wykraczające poza dane niezbędne do procesu rekrutacji, nieopatrzone powyższą klauzulą nt. zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez kandydata, będą komisyjnie niszczone, za wyjątkiem oryginalnych dokumentów, które będą odsyłane na adres wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dane kontaktowe:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 • Inspektor ochrony danych

Twoje dane osobowe jako kandydata:

 • będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy;
 • mogą być udostępnione:
  • uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
 • będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia zakończenia naboru, a następnie będą bezpowrotnie usuwane.
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Tobie prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych przez Ciebie jest wymogiem ustawowym.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Przesłanie przez Ciebie w procesie rekrutacji danych wykraczających poza wymagane przepisami prawa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych osobowych.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane wrażliwe są przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z Twojej inicjatywy.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 11.12.2020

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 30.11.2020 13:34

Ostatnio zaktualizował: Karolina Kaluga

Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2024 09:31

Liczba wyświetleń: 1636548

Data opublikowania: 30.11.2020 13:34


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony