Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

obwieszczenia w zakresie hałasu

 • Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650
 • Obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów.
 • Obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S 7 od km 0+000 do km 24+650
 • Obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony