Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

obwieszczenia w zakresie hałasu

 • Zawiadomienie o nowym materiale dowodowym oraz o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej nr 1, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.
 • Obwieszczenie dotyczące niezałatwienia sprawy w terminie

  Dotyczy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od skrzyżowania z drogą 801 (ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie) do skrzyżowania ww. drogi z ul. Cygańską w Warszawie
 • Zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych

  Zawiadomienia o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej nr 1, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie.
 • Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy nałożenia na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązku polegającego na ograniczeniu skumulowanego oddziaływania na środowisko linii kolejowej nr 1 oraz linii kolejowych nr 3, 4, 19, 447 i 457 na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) od km 6+875 do km 57+600, wg kilometrażu linii kolejowej nr 1.
 • Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie

  Dotyczy Południowej Obwodnicy Warszawy na odcinku od skrzyżowania z drogą 801 (ul. Wał Miedzeszyński w Warszawie) do skrzyżowania ww. drogi z ul. Cygańską w Warszawie.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony