57523;radny-47;Zakrzewska Jadwiga Teresa;;Zakrzewska Jadwiga Teresa;;;;;/pl/bip/sejmik/radni-wojewodztwa/radny-47.html;/pl/bip/sejmik/radni-wojewodztwa/radny-47.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2018-11-06 00:00:00;2024-04-30 14:28:16;;;Radni województwa;105;DOSWIADCZENIE_ZAWODOWE;Doświadczenie zawodowe;

praca w MON,

praca w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy

; ;106;DZIALALNOSC_SPOLECZNA;Działalność społeczna;

dyżury - po wcześniejszym umówieniu

; ;107;DANE_KONTAKTOWE_RADNI;Dane kontaktowe;
e-mail: sekretariat@niktniezostaje.net.pl
adres do korespondencji:
Kancelaria Sejmiku, Pl. Bankowy 3/5, 00-142 Warszawa
; ;108;DOSWIADCZENIE_SAMORZADOWE_PARLAMENTARNE;Doświadczenie samorządowe, parlamentarne;

burmistrz i radna Nowego Dworu Mazowieckiego

poseł na Sejm RP IV kadencji

; ;109;WYKSZTALCENIE;Wykształcenie;

wyższe

; ;110;DATA_URODZENIA;Data urodzenia;

4 listopada 1950 r.

; ;111;SEJMIKOWY_KLUB_RADNYCH;Sejmikowy Klub Radnych;593; ;112;FUNKCJE_RADNI;Funkcje;

przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego

; ;82;NAZWISKO;Nazwisko;Zakrzewska; ;81;IMIE;Imię;Jadwiga Teresa; ;85;NUMER_KADENCJI;Numer kadencji;524; ; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Radni województwa; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[98519] Zakrzewska Jadwiga Teresa;4268;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Anna Czubla;;2022-10-27;Anna Czubla;2024-04-30;Anna Czubla;2018-11-06;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Zakrzewska Jadwiga Teresa; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[98519] Zakrzewska Jadwiga Teresa;4268;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Anna Czubla;;2022-10-27;Anna Czubla;2024-04-30;Anna Czubla;2018-11-06;; ; ;