Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XX sesja 7 lipca 2020 r.

Relacja z sesji

Mazowiecki sejmik przeznaczył blisko 33 mln zł na działania związane z ochroną powietrza i renowacją zabytków. Podjął również decyzje o wsparciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działkowców, rolników, uczniów szkół zawodowych i powodzian.

Poprawa jakości powietrza

Samorząd Mazowsza wesprze gminy w walce o czyste powietrze. Sejmik zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Ochrony Powietrza. Znalazło się na niej 272 zadania na łączną kwotę 25,8 mln zł. Gminy przeznaczą te pieniądze głównie na inwentaryzacje źródeł ciepła. Dofinansowanie otrzymają również takie projekty jak np.: rewitalizacja terenów zielonych, budowa zielonych przystanków, skwerów i placów, tężni solnej, arboretum, a także zakup profesjonalnych oczyszczaczy, drona antysmogowego czy systemu do pomiaru jakości powietrza.

Pieniądze dla działkowców

Działkowcy dostaną z budżetu Mazowsza ponad 665 tys. zł wsparcia na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców. O dofinansowanie ubiegało się 25 gmin i miast. Realizowanych będzie w sumie 78 projektów, dotyczących np. domów działkowca, dróg dojazdowych, oświetlenia, kanalizacji ściekowej i instalacji wodociągowej, bram wjazdowych i ogrodzenia, wiat na odpady i sprzętu do pielęgnacji zieleni.

Sieć stacji meteorologicznych

W 17 powiatach województwa mazowieckiego powstaną automatyczne stacje meteorologiczne. Powiaty dostaną na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa, które w sumie wyniesie blisko 797 tys. zł. Na Mazowszu istnieje 6 takich stacji. Zagęszczenie tej sieci pozwoli na bardziej precyzyjne określenie obszaru tzw. suszy rolniczej. Takie informacje potrzebne są rolnikom do uzyskania odszkodowania za poniesione straty. Dodatkowo analiza danych pomoże rolnikom w dostosowaniu struktury upraw do panujących na terenie powiatu warunków pogodowych.

Nowe samochody dla OSP

Mazowieckie jednostki OSP wzbogacą się o 66 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Sejmik zgodził się na wsparcie zakupu tych samochodów. O pomoc finansową mogły ubiegać się miasta i gminy, które uzyskały promesę z budżetu państwa, narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. W sumie kwota dofinansowania wyniesie 6,6 mln zł, czyli po 100 tys. zł na samochód.

Renowacja zabytków

Sejmik uruchomił blisko 7 mln zł na renowację 90 mazowieckich zabytków. Prace konserwatorskie prowadzone będą w 68 obiektach należących do kościelnych osób prawnych, 13 będących własnością jednostek samorządu terytorialnego oraz 9 podlegających organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i innym podmiotom.

Stypendia zawodowe

Uczniowie szkół zawodowych będą mogli ubiegać się o stypendia w roku szkolnym 2020/2021. Mazowiecki samorząd planuje nagrodzić w ten sposób 519 zdolnych uczniów. Warunkiem jest m.in. uzyskanie średniej ocen z wszystkich przedmiotów nie mniejszej niż 5, a z trzech dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych – 4,5. O stypendium będą mogli ubiegać się również uczniowie, którzy w tym roku ukończyli szkoły podstawowe. W ich przypadku średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie może być niższa niż 5,25, a z trzech wybranych – 5. Stypendysta dostanie 5,7 tys. zł. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich.

Pomoc dla powodzian

Mieszkańcy południowych terenów Polski doświadczyli w ostatnich tygodniach tragicznych skutków powodzi. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 200 tys. zł pomocy finansowej dla Jasła na odbudowanie zniszczonych w wyniku tego żywiołu dróg. Z prośbą o pomoc zwrócił się do mazowieckiego samorządu burmistrz tego miasta.

Zmiany w budżecie

Sejmik znowelizował budżet województwa na 2020 r. Zmiany związane są przede wszystkim z oszczędnościami, zmniejszaniem planowanych kwot zadań inwestycyjnych oraz przesunięciami środków na kolejne lata w działach dotyczących dróg wojewódzkich, szpitali i instytucji kultury. Radni zgodzili się też m.in. na zakup robota chirurgicznego da Vinci dla Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego (9,7 mln zł), robota dla Oddziału Neurochirurgii (5,6 mln zł) i do endoprotezoplastyki stawu kolanowego (4,7 mln zł) dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Na pokrycie strat netto podmiotów leczniczych przeznaczyli 100 mln zł.

Inne decyzje sejmiku

Z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, 22 gminy rozpoczęły później niż zakładano program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki dla osób starszych. W związku z tym zmniejszono wysokość pomocy finansowej z 200,6 tys. zł na 175,3 tys. zł. Radni wprowadził ponadto zmiany do regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni artystycznych. Zgodził się również na udzielenie gminie Somianka pomocy finansowej na remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Somiance w ramach Mazowieckiego Instrumenty Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku

Data wytworzenia: 07.07.2020

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 31.08.2021 13:21

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2021 10:17

Liczba wyświetleń: 41


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony