Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXIII sesja 13 października 2020 r.

Relacja z sesji

Podczas XXIII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli uchwały dotyczące wsparcia finansowego wielu zadań realizowanych w województwie mazowieckim.

Obiekty sportowe i rekreacyjne

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” została zaktualizowana lista beneficjentów o tych którzy zrezygnowali oraz uzupełniona o kolejnych beneficjentów, którym przyznano pomoc: na remont hali miejskiej w gminie Karczew – 80 tys. zł, remont sali gimnastycznej  przy szkole podstawowej w Paprotni – 80 tys. zł, modernizację trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie – 94 tys. zł, przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie – 90 tys. zł.

Remont dachu szkoły w Brochowie

Wójt Gminy Brochów zwrócił się z prośbą o przyznanie w 2020 r. pomocy finansowej na remont dachu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie. Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina jest największą placówką oświatową na terenie gminy Brochów, do której uczęszcza około 220 uczniów. Stan techniczny pokrycia dachowego nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki oświatowej i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających. W związku z tym radni przyznali gminie na to zadanie 100 tys. zł.

Stacje meteorologiczne

Z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020” przeznaczono ponad 464 tys. zł na stacje meteorologiczne. Automatyczną stację meteorologiczną będzie można wyposażyć w dodatkowe przyrządy pomiarowe, które spowodują, iż może stać się ona wszechstronnym narzędziem śledzącym na bieżąco wiele czynników atmosferycznych. Korzystając z dostępnych technologii będzie można informować mieszkańców województwa mazowieckiego o aktualnej pogodzie.

OSP

Radni województwa mazowieckiego udzielili wsparcia finansowego: dla gminy Policzna w kwocie 36 tys. zł na wykonanie modernizacji strażnicy OSP Zawada Stara i dla gminy Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń w wysokości 70 tys. zł. 

PFRON

Radni województwa zmienili uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z PFRON – efektem tych zmian jest m.in. zwiększenie środków na „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

Inne decyzje sejmiku

Jednym z punktów sesji było porozumienie z województwem podlaskim w sprawie zapewnienia transportu podczas remontu linii kolejowych na trasie Siedlce-Czeremcha. Sejmik przyjął uchwałę powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce-Czeremcha w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2025 r. Mając na uwadze obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na odcinkach linii kolejowych, które przecinają granicę województw, a także dobiegający końca czteroletni okres trwania aktualnie obowiązującego porozumienia zawartego pomiędzy Województwami, istnieje konieczność zawarcia nowego porozumienia.

Ważną sprawą omawianą przez radnych były kwestie budżetowe. Sejmik przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038 wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu WM oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej województwa mazowieckiego na 2020 rok, również z autopoprawką Zarządu WM. W ramach zmian budżetowych podjęto także uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Konieczność dokonania zmiany nastąpiła m.in. w związku z wnioskiem Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2 o rozszerzenie źródeł dochodów z tytułu świadczeń reklamowych dla podmiotów obcych niebędących placówkami oświatowymi.

Ponadto podjęto decyzję w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 15.10.2020

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 08.11.2021 13:46

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 08.12.2021 10:41

Liczba wyświetleń: 28


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony