Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXIX sesja 16 marca 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXIX posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 16 marca 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 510).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 511).
 5. Sprawozdanie Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego (druk nr 501) – radna Urszula Kierzkowska.
 6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie stanowiska w sprawie upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin (druk nr 502).
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie stanowiska w sprawie upamiętnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin (druk nr 503).
 8. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie stanowiska w sprawie upamiętnienia Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w 120. rocznicę urodzin (druk nr 504).
 9. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (druk nr 507).
 10. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (druk nr 508).
 11. Sprawozdanie Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 506).
 12. Projekt uchwały w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (druk nr 487) – radna Katarzyna Bornowska.
 13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego (druk nr 512) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza (druk nr 513) – Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego.
 15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” (druk nr 514) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 16. Projekt uchwały w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Mazowieckiego do Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (druk nr 509).
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego za 2020 rok.
 18. Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021 z lat 2018–2020.
 19. Informacja Zarządu Województwa o sytuacji związanej z Covid-19 na terenie województwa mazowieckiego.
 20. Informacja Zarządu Województwa o działaniach podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.
 21. Interpelacje i zapytania.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie posiedzenia.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku

Data wytworzenia: 16.03.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 29.05.2021 23:09

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:14

Liczba wyświetleń: 110


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony