Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXVII sesja 26 stycznia 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXVII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 26 stycznia 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2038 (druk nr 479).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 480).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022 (druk nr 481).
 6. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska o projekcie uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na lotnisku wojskowym (druk nr 478).
 7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 482).
 8. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o sytuacji związanej z Covid-19 w roku 2020 na terenie województwa mazowieckiego.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko (KS)

Data wytworzenia: 19.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 28.04.2021 14:54

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:37

Liczba wyświetleń: 197


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony