Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXIII sesja 6 lipca 2021 r.

Relacja z sesji

Sejmik Województwa Mazowieckiego na lipcowym posiedzeniu przyznał 194 mazowieckim powiatom, gminom i miastom 31 mln zł na budowę i modernizację obiektów sportowych i rekreacyjnych, przeznaczył 1,4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe 20 mazowieckich zabytków, udzielił pomocy finansowej i rzeczowej samorządom Otwocka, Klembowa i Bieżunia.

Obiekty sportowe i rekreacyjne dla Mazowszan

Mieszkańcy 194 mazowieckich powiatów, gmin i miast będą mogli – dzięki środkom finansowym z budżetu województwa – korzystać z nowych oraz zmodernizowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Sejmik przyznał blisko 31 mln zł dofinansowania na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”. Pomoc finansowa obejmie obiekty sportowe ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu oraz ogólnodostępną rekreację. Na Mazowszu wybudowane zostaną boiska wielofunkcyjne, do koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, plażowej, trybuny, bieżnie sportowe, siłownie plenerowe, skateparki, pumptracki, lodowiska, ścianki wspinaczkowe, tory rowerowe, systemy automatycznego nawadniania boisk. Modernizację i remonty przejdą boiska, bieżnie, lodowiska, bazy sportowe, sale gimnastyczne, zaplecza szatniowe, korty tenisowe, a także pływalnie.

Renowacja zabytków

Sejmik uruchomił dodatkowo ponad 1,4 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i remontowe 20 mazowieckich zabytków. Prace renowacyjne prowadzone będą w obiektach będących własnością kościelnych jednostek organizacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów. Łączna kwota dotacji przyznanej w roku 2021 przez Samorząd Województwa 157 podmiotom na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków wynosi ponad 12 mln. 

Pomoc finansowa i rzeczowa dla Otwocka, Klembowa i Bieżunia

Na podstawie umowy z miastem Otwock, Samorząd Mazowsza przekaże w formie dotacji celowej kwotę 352 272 zł na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego.

Mazowsze udzieli pomocy finansowej gminie Klembów w kwocie 3 mln zł, na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica.

Sejmik postanowił także o udzieleniu miastu i gminie Bieżuń pomocy rzeczowej w wysokości 480 000 zł  na wykonanie drogi dojazdowej do mostu w Myślinie – w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775 na terenie gmin: Żuromin, Bieżuń, Lutocin, Rościszewo. ETAP II – odcinek drogi od km 57+660 do km 69+230”.

Pomoc społeczna

Sejmik przyjął przedstawioną przez Zarząd WM „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2020 rok”. Zbiorczy raport, opracowany na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty, zawiera: dane liczbowe opisujące demografię, rynek pracy, osoby korzystające z pomocy społecznej, przyznane zasiłki i świadczenia pomocy społecznej, wybrane usługi świadczone w ramach aktywnej integracji i systemu wsparcia rodziny, instytucje pomocy społecznej, koszty prowadzenia i utrzymania zasobów pomocy społecznej, aktywność projektowo-konkursową jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na Mazowszu. Ocena uwzględnia społeczne skutki pandemii koronawirusa i przedstawia najważniejsze działania samorządu Mazowsza w zakresie przeciwdziałania jej negatywnym skutkom.

Alokacja środków na programy regionalne na lata 20212027 z budżetu UE

Marszałek Adam Struzik przedstawił w imieniu zarządu WM informację w sprawie alokacji środków na programy regionalne na lata 2021–2027 z budżetu Unii Europejskiej. Zgodnie z ostatecznym podziałem alokacji, województwo mazowieckie może liczyć w sumie na blisko 2,5 mld euro. Region warszawski stołeczny otrzyma 340 mln euro. Region mazowiecki terytorialny pozyska 2,088 mld euro, w tym 418 mln euro z udziału w programie dla Polski Wschodniej.

Konsultacje społeczne nowelizacji „uchwały antysmogowej”

Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska poinformowała radnych o przystąpieniu do prac w zakresie zmiany przyjętej przez Sejmik 24 października 2017 r. uchwały nr 162/17 –  tzw. uchwały antysmogowej.

Przedstawiona do konsultacji społecznych nowa uchwała wzmacnia przepisy uchwały obowiązującej, poprzez dodanie dodatkowych zakazów dotyczących stosowania paliw stałych:

– zakaz stosowania węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla na obszarze Miasta Stołecznego Warszawa od 1 lipca 2024 r.,

– zakaz stosowania wszelkich paliw stałych na obszarze gmin z terenu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego oraz Miasta Stołecznego Warszawa od 1 lipca 2030 r.

Konsultacje społeczne w tej sprawie rozpoczęły się 1 lipca i potrwają do 16 sierpnia.

Inne

Radni przyjęli nowelizację budżetu województwa na 2021 r. i WPF WM na lata 2021–2038. Dokonane zostały również zmiany w regulaminie w sprawie „Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu”, które umożliwiają wybór więcej niż jednego patrona i wydarzenia w danym roku kalendarzowym oraz dodają możliwość wyboru patrona zbiorowego. Rozwiązanie to pozwoli na bardziej efektywną promocję województwa mazowieckiego w obszarze kultury, turystyki i sportu.

Znowelizowane zostały zasady w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w jednostkach oświatowych prowadzonych przez samorząd Mazowsza.

Sejmik przyjął sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w roku 2020.

Radni upoważnili zarząd Województwa Mazowieckiego do wystąpienia do ministra do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie Aneksu do Listu Intencyjnego pomiędzy Województwem Mazowieckim i Stanem Nevada.

Ponadto dokonane zostały zmiany w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP–2021” oraz przedstawiono informację dotyczącą realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez MZDW w Warszawie. Rozpatrzona została również skarga.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 07.07.2021

Opublikował w BIP: Iwona Dybowska

Data opublikowania: 09.07.2021 14:36

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 13:10

Liczba wyświetleń: 335


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony