Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXVII sesja 21 grudnia 2021 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 21 grudnia 2021 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 (druk nr 652).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok (druk nr 653).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2021 roku (druk nr 654).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawie pomocy finansowej (druk nr 655).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 658).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (druk nr 659).
 9. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 640).
 10. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 639).
 11. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 651).
 12. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet radnych Województwa Mazowieckiego (druk nr 645).
 13. Informacja Zarządu Województwa o sytuacji związanej z epidemią Covid-19 na terenie województwa mazowieckiego
 14. Projekty uchwał w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu „Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” (druk nr 660) i w sprawie ogłoszenia roku 2022 na Mazowszu „Rokiem Mirona Białoszewskiego” (druk nr 661).
 15. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego (druk nr 650).
 16. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” (druk nr 657).
 17. Projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022 w województwie mazowieckim (druk nr 656).
 18. Ewaluacja Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 19. Interpelacje i zapytania.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie posiedzenia.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 14.12.2021

Opublikował w BIP: Karolina Jędrzejewska

Data opublikowania: 14.12.2021 15:12

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2021 12:25

Liczba wyświetleń: 720


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony