Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXVII sesja 21 grudnia 2021 r.

Relacja z sesji

Sejmik uchwalił budżet województwa na 2022 rok – największy w historii. Patronami roku 2022 na Mazowszu ogłoszeni zostali major Henryk Dobrzański „Hubal” w 125. rocznicę urodzin i Miron Białoszewski w 100. rocznicę urodzin.

Rekordowy budżet 2022

Wydatki województwa mazowieckiego w 2022 r. zaplanowano w rekordowej wysokości 4 mld 691 mln zł, z czego na inwestycje zarezerwowano 1,47 mld zł (30 proc. ogółu wydatków).  Dochody osiągną kwotę 4 mld 380 mln zł. Aż 82 proc. tej kwoty – 3,6 mld zł – stanowić będą udziały w podatkach od osób prawnych (3,2 mld zł) i fizycznych (375,7 mld zł).

Największą pulę pieniędzy samorząd Mazowsza przeznaczy na inwestycje w drogi, na ochronę zdrowia, pasażerskie przewozy kolejowe, kulturę i edukację:

 • 719 mln zł na drogi, w tym 406 mln zł na inwestycje i 260 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie,
 • 617 mln zł na ochronę zdrowia, w tym 537 mln zł na inwestycje,
 • 469 mln zł na organizowanie i finansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, realizowanych przez Koleje Mazowieckie (ponad 440 mln zł) i Warszawską Kolej Dojazdową (ponad 28 mln zł),
 • 357 mln zł na kulturę, w tym ponad 71 mln zł na inwestycje,
 • 308 mln zł na edukację, w tym 66 mln zł na inwestycje.

 W 2022 r. kontynuowane będą programy wsparcia dla gmin i powiatów. W sumie samorząd Mazowsza zaplanował na ten cel ponad 229 mln zł, w tym:

 • Mazowsze dla równomiernego rozwoju – 142 mln zł,
 • Mazowsze dla sportu – 30 mln zł,
 • Mazowsze dla straży pożarnej – 16 mln zł.
 • Mazowsze dla sołectw – 12 mln zł,
 • Mazowsze dla zabytków – 12 mln zł,
 • Mazowsze dla czystego powietrza – 9 mln zł,
 • Mazowsze dla klimatu – 6 mln zł,
 • Mazowsze dla działkowców – 2 mln zł.

Wpłata do budżetu państwa w 2022 r. (tzw. Janosikowe) wyniesie ponad 844,9 mln zł, co stanowi 23 proc. dochodów Mazowsza. Deficyt województwa mazowieckiego zaplanowany został w wysokości 311 mln zł i sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym w wysokości 205 mln zł i innymi przychodami.

Sejmik uchwalił budżet województwa mazowieckiego na 2022 rok wraz z autopoprawką, w której znalazło się 15 poprawek zgłoszonych przez radnych.

Zmiany w budżecie 2021

Radni przyjęli uchwały zmieniające uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038. Sejmik ustalił także wykaz zamieszczonych w budżecie Województwa Mazowieckiego wydatków niewygasających z upływem roku 2021, w łącznej kwocie 214,9 mln zł, a także ich plan finansowy w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków.

Patroni roku 2022 na Mazowszu

Rok 2022 na Mazowszu Sejmik ustanowił  Rokiem majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” i Mirona Białoszewskiego.  

Major Henryk Dobrzański „Hubal” – nazwany ostatnim żołnierzem Września – całe życie związał ze służbą wojskową, czynnie uczestnicząc w walkach, zarówno podczas I jak i II wojny światowej. Po ogłoszeniu kapitulacji Warszawy we wrześniu 1939 r. wraz z Oddziałem Wydzielonym Wojska Polskiego prowadził walki partyzanckie, oczekując ofensywy francusko-angielskiej. Działania te były jawną i skuteczną demonstracją patriotyczną, która wywarła duży wpływ na rozwój działalności konspiracyjnej m.in. na Mazowszu. Za swoją służbę frontową mjr Henryk Dobrzański „Hubal” był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, m.in. pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Miron Białoszewski – znany poeta, prozaik, dramatopisarz i aktor teatralny, całe życie związany z Warszawą – uznawany jest za jedną z najistotniejszych postaci literatury polskiej dwudziestego wieku, za postać wyjątkową, zarówno jeżeli chodzi o poetykę twórczości, jak i filozofię życia. Cechą wyróżniającą jego twórczość jest wybór rzadko praktykowanych wówczas form literackich, takich jak pamiętnik, dziennik, reportaż oraz wykorzystywanie wielu form języka. Jednym z jego najwybitniejszych literackich świadectw doświadczenia wojny jest „Pamiętnik z powstania warszawskiego”.

Opieka nad zabytkami

Sejmik przyjął „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025”. Ponadto zmianie uległa uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na renowację zabytków. Od teraz łatwiejsze będzie uzyskanie dofinansowania w przypadku zagrożenia spowodowanego klęską żywiołową, katastrofą naturalną, awarią techniczną lub katastrofą budowlaną. Wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania dofinansowania poza trybem konkursowym w razie zaistnienia powyższych okoliczności.

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 na Mazowszu

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc poinformowała radnych o aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 na terenie Mazowsza.

W województwie mazowieckim łączna liczba łóżek w szpitalach przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19 (dane z 20 grudnia br.) wynosi ogółem 4 012. Zajętych łóżek na dzień 19.12.2021 było 3 249, w tym w szpitalach tymczasowych – 681, a łóżek respiratorowych – 321.

Województwo mazowieckie posiada najwyższy odsetek w Polsce osób w pełni zaszczepionych – 61,4 proc. W pełni zaszczepionych jest 2 878 442 osób (dane MZ na 20 grudnia br.). Gminami o najwyższym procencie zaszczepienia są: Podkowa Leśna (powiat grodziski) – 65 proc, Warszawa – 64 proc., Michałowice (powiat pruszkowski) – 61 proc. Najniższy wskaźnik zaszczepienia jest w Łysych (powiat ostrołęcki) – 22 proc. oraz w Wiśniewie (powiat siedlecki) – 24 proc.

Samorząd Mazowsza od początku pojawienia się SARS-CoV-2 w Polsce wspiera podmioty lecznicze w walce z Covid–19. Dla 71 podmiotów leczniczych i 5 stacji pogotowia ratunkowego realizowany jest projekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej. W ramach projektu zakupywana są: aparatura medyczna wraz z dostosowaniem pomieszczeń, wyposażenie, środki ochrony indywidualnej. Przeprowadzane są badania diagnostyczne dla pracowników podmiotów medycznych oraz pacjentów stanowiących potencjalne źródło zakażenia personelu. Wartość całkowita projektu wynosi 480 mln zł.

Realizowany jest również projekt dotyczący zwiększenia potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19. Wartość projektu wynosi ponad 55 mln zł. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i województwa.

Pomoc finansowa dla Miasta Stołecznego Warszawy

Kwota 2 mln zł  w formie dotacji celowej została przeznaczona przez sejmik na realizację zadania: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej (nr 898, ul. 3 Maja w Mościskach) z drogą powiatową (nr 5587W, ul. Estrady)”.

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

W ramach tego programu została ustalona kwota pomocy finansowej dla gmin i powiatów w wysokości 630 mln 409 tys. zł. Dzięki tym funduszom zostaną zrealizowane 324 projekty mające wpływ dla równomiernego rozwoju Mazowsza. 

Inne decyzje sejmiku

Zmianie uległa uchwała w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu „MAZOWSZE 2021”. Całkowita kwota pomocy finansowej wynosi obecnie 10,7 mln zł.

Jednocześnie radni zapoznali się z raportem z ewaluacji Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020. Ponadto przyjęli uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz ich rejonizację w roku 2022.  Zmianie uległy również uchwały w sprawie diet radnych i wynagrodzenia Marszałka. 

 

Corocznej tradycji stało się zadość. Bezpośrednio przed rozpoczęciem grudniowego posiedzenia do sejmiku Mazowsza dotarła adwentowa harcerska sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju. Lampion z żywym płomieniem „ŚWIATŁA NADZIEI”, z rąk reprezentantów Chorągwi Mazowieckiej ZHP, w imieniu wszystkich radnych i mieszkańców Mazowsza odebrał wiceprzewodniczący sejmiku Marcin Podsędek. W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza, harcerze przekazali także replikę lampy tego wybitnego Polaka, wynalazcy lampy naftowej.


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 22.12.2021

Opublikował w BIP: Jerzy Lipka-Wołowski

Data opublikowania: 22.12.2021 12:15

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 05.01.2022 15:09

Liczba wyświetleń: 242


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony