Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLIV sesja 7 czerwca 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XLIV posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2022 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Serock pomocy finansowej (druk nr 754).
 4. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Kozienice pomocy finansowej (druk nr 755).
 5. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Góra Kalwaria pomocy finansowej (druk nr 752).
 6. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Bieżuń pomocy finansowej (druk nr 753).
 7. Informacja o posiedzeniu doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Kaskach gm. Baranów.
 8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego (druk nr 756).
 10. Interpelacje i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

   


  SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
  tel. +48 224324550
  fax +48 226202707
  e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

  Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 31.05.2022

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 31.05.2022 14:44

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 14:07

Liczba wyświetleń: 520


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony