Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XLV sesja 21 czerwca 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XLV posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 21 czerwca 2022 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 767).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 768).
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach zadania „OSP-2022” (druk nr 765).
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez żywioł (druk nr 769).
 7. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022” (druk nr 770).
 8. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (druk nr 772).
 9. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu o projekcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka dawnej drogi krajowej nr 8 położonego na terenie gminy Ostrów Mazowiecka (druk nr 732).
 10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030 (druk nr 742).
 11. Projekt uchwały w sprawie skargi Spółki Thames Sp. z o.o. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (druk nr 760).
 12. Projekt uchwały w sprawie skargi Spółki CONNECT ENERGY Sp. z o.o. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (druk nr 761).
 13. Projekt uchwały w sprawie skargi na Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (druk nr 762).
 14. Projekt uchwały w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (druk nr 763).
 15. Projekt uchwały w sprawie skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz Rejon Drogowy Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki (druk nr 764) – radna Katarzyna Bornowska.
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbiorów poszczególnych gatunków roślin uprawnych na terenie województwa mazowieckiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie (druk nr 766).
 17. Projekt uchwały w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na odcinku Sierpc – granica Województwa Mazowieckiego na linii kolejowej Nasielsk – Toruń Wsch. w okresie od dnia 31.01.2022 r. do dnia 10.12.2022 r. (druk nr 771).
 18. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Województwa Mazowieckiego (druk nr 757). 
 19. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2021 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego Województwa Mazowieckiego za 2021 rok (druk nr 758). 
 20. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok (druk nr 759). 
 21. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego na temat barier w rozwoju kolei na terenie województwa mazowieckiego.
 22. Informacja Zarządu Województwa Mazowieckiego o zagrożeniach epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego.
 23. Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2021 roku.
 24. Interpelacje i zapytania.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

   


  SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
  00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
  tel. +48 224324550
  fax +48 226202707
  e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

  Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

  Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 14.06.2022

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 14.06.2022 17:08

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 23.06.2022 14:08

Liczba wyświetleń: 1142


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony