Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

XXXIX sesja 22 lutego 2022 r.

Porządek obrad

Porządek obrad XXXIX posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 22 lutego 2022 r. (VI kadencja).

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Projekt stanowiska w sprawie wsparcia dla Ukrainy (druk nr 638).
 4. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2038 (druk nr 679) – radny Mirosław Adam Orliński.
 5. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2022 rok (druk nr 680) – radny Mirosław Adam Orliński.
 6. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego (druk nr 677) – radny Mirosław Adam Orliński.
 7. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego i nadania mu statutu (druk nr 671) – radny Krzysztof Skolimowski.
 8. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego o projekcie uchwały w sprawie powołania Mazowieckiej Rady Oświatowej (druk nr 674) – radny Krzysztof Skolimowski.
 9. Sprawozdanie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego o projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba” (druk nr 675) – radna Jadwiga Zakrzewska.
 10. Projekt uchwały w sprawie skargi na Marszałka Województwa Mazowieckiego (druk nr 676) – radna Katarzyna Bornowska.
 11. Projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Uzdrowisku Konstancin-Zdrój S.A. w Konstancinie-Jeziornie (druk nr 678) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 12. Projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty” (druk nr 681) – Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego (druk nr 682) – Wiesław Raboszuk, Wicemarszałek.
 14. Raport z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2019-2020.
 15. Sprawozdania z działalności komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego za 2021 rok.
 16. Informacja o zagrożeniach dla mieszkańców Mazowsza związanych z planowaną budową Centralnego Portu Komunikacyjnego – Rafał Rajkowski, Wicemarszałek.
 17. Informacja w sprawie poniesionych w 2021 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 18. Interpelacje i zapytania.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.

 


SEJMIK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3/5
tel. +48 224324550
fax +48 226202707
e-mail: kancelaria.sejmiku@mazovia.pl

Facebook - Sejmik Województwa Mazowieckiego

Twitter - Sejmik Województwa Mazowieckiego

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.02.2022

Opublikował w BIP: Laura Kaczyńska

Data opublikowania: 15.02.2022 09:46

Ostatnio zaktualizował: Jerzy Lipka-Wołowski

Data ostatniej aktualizacji: 25.02.2022 09:26

Liczba wyświetleń: 754


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony