Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2023-02-28

Data uchwały 2023-02-28
Numer uchwały 34/23
Czego dotyczy uchwała w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii
Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3051

Uchwała nr 34/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii

Na podstawie art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.[1]) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość opłaty za przeprowadzenie przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będące wojewódzkimi osobami prawnymi Województwa Mazowieckiego:

1) części teoretycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień każdej kategorii - w wysokości 50 zł;

2) części praktycznej egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy w zakresie uprawnień kategorii:

  1. AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem –  w wysokości 200 zł,
  2. B96, B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E - w wysokości 250 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 roku.

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r., poz. 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655, 1002 i 2589.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 01.03.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Czarnecka-Niedbałko

Data opublikowania: 01.03.2023 11:14

Ostatnio zaktualizował: Karolina Jędrzejewska

Data ostatniej aktualizacji: 10.03.2023 09:36

Liczba wyświetleń: 531


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony