760;delegatury;Delegatury;Delegatury, na obszarze objętym swym zasięgiem działania, realizują we współdziałaniu z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, a wykonywane przez urząd marszałkowski.;Delegatury;Delegatury, na obszarze objętym swym zasięgiem działania, realizują we współdziałaniu z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, a wykonywane przez urząd marszałkowski.;;Zmiana treści strony.;;/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html;/pl/bip/urzad-marszalkowski/delegatury/delegatury.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2021-04-09 16:04:28;2021-12-01 07:20:15;;;Zwykła;; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Delegaturą kieruje dyrektor urzędu przy pomocy dyrektora delegatury, pozostającym w randze zastępcy dyrektora departamentu. Dyrektor delegatury realizuje zadania i kompetencje należące do marszałka i zarządu oraz inne w zakresie udzielonych upoważnień a także odpowiada za:

  1. zapewnienie właściwego funkcjonowania i warunków działania delegatury;
  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy delegatury;
  3. zapewnienie dostępu do informacji publicznej;
  4. przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Dyrektor delegatury jest odpowiedzialny za realizację zadań przed:

UWAGA:
Poza terytorialnym zasięgiem działania delegatur pozostaje obszar obejmujący m.st. Warszawę, który jest bezpośrednio obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Delegatury; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[63058] Delegatury;58560;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2021-04-09;Monika Gontarczyk;2021-12-01;Monika Gontarczyk;2021-04-09;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Delegatury, na obszarze objętym swym zasięgiem działania, realizują we współdziałaniu z właściwymi departamentami zadania samorządu województwa, należące do kompetencji marszałka i zarządu, a wykonywane przez urząd marszałkowski.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Delegatury; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[63058] Delegatury;58560;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2021-04-09;Monika Gontarczyk;2021-12-01;Monika Gontarczyk;2021-04-09;; ; ;