{"id":760,"name":"delegatury","title":"Delegatury","desc":"Delegatury, na obszarze obj\u0119tym swym zasi\u0119giem dzia\u0142ania, realizuj\u0105 we wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aniu z w\u0142a\u015bciwymi departamentami zadania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa, nale\u017c\u0105ce do kompetencji marsza\u0142ka i zarz\u0105du, a wykonywane przez urz\u0105d marsza\u0142kowski.","header":"Delegatury","lead":"Delegatury, na obszarze obj\u0119tym swym zasi\u0119giem dzia\u0142ania, realizuj\u0105 we wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aniu z w\u0142a\u015bciwymi departamentami zadania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa, nale\u017c\u0105ce do kompetencji marsza\u0142ka i zarz\u0105du, a wykonywane przez urz\u0105d marsza\u0142kowski.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/urzad-marszalkowski\/delegatury\/delegatury.html","url":"\/pl\/bip\/urzad-marszalkowski\/delegatury\/delegatury.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2021-04-09 16:04:28","dateLastVersionPublicate":"2021-12-01 07:20:15","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003EDelegatur\u0105 kieruje dyrektor urz\u0119du przy pomocy dyrektora delegatury, pozostaj\u0105cym w randze zast\u0119pcy dyrektora departamentu. Dyrektor delegatury realizuje zadania i kompetencje nale\u017c\u0105ce do marsza\u0142ka i zarz\u0105du oraz inne w zakresie udzielonych upowa\u017cnie\u0144 a tak\u017ce odpowiada za:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Ezapewnienie w\u0142a\u015bciwego funkcjonowania i warunk\u00f3w dzia\u0142ania delegatury;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezapewnienie w\u0142a\u015bciwej organizacji pracy delegatury;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezapewnienie dost\u0119pu do informacji publicznej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzestrzeganie przepis\u00f3w o ochronie informacji niejawnych.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EDyrektor delegatury jest odpowiedzialny za realizacj\u0119 zada\u0144 przed:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Emarsza\u0142kiem;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ecz\u0142onkiem zarz\u0105du, w zakresie nadzorowanych przez niego zada\u0144,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edyrektorem urz\u0119du, w zakresie jego zada\u0144 i kompetencji.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cb\u003EUWAGA:\u003C\/b\u003E\u003Cbr \/\u003E Poza terytorialnym zasi\u0119giem dzia\u0142ania delegatur pozostaje obszar obejmuj\u0105cy m.st. Warszaw\u0119, kt\u00f3ry jest bezpo\u015brednio obs\u0142ugiwany przez Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie.\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Delegatury"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":58560,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-04-09","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2021-12-01","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2021-04-09","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Delegatury, na obszarze obj\u0119tym swym zasi\u0119giem dzia\u0142ania, realizuj\u0105 we wsp\u00f3\u0142dzia\u0142aniu z w\u0142a\u015bciwymi departamentami zadania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa, nale\u017c\u0105ce do kompetencji marsza\u0142ka i zarz\u0105du, a wykonywane przez urz\u0105d marsza\u0142kowski."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Delegatury"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":58560,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-04-09","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2021-12-01","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2021-04-09","closureReason":""}}]}