Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

22.07.2024

6. Opłaty Środowiskowe

6.08. Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019

Nazwa usługi

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy / powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019.

Odbiorca usługi

 • Sprawozdanie OŚ-4g – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast,
 • Sprawozdanie OŚ-4p – zarządy powiatów.

Miejsce składania

 1. drogą elektroniczną na adres:
  1. elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
  2. skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka lub;
  3. za pośrednictwem formularza e-PUAP: Formularz ePuap
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Opłat Środowiskowych;
 3. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.30–15.00.

Wymagane dokumenty

GMINA:

 • Sprawozdanie OŚ-4g "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019",
 • załącznik do formularza OŚ-4g.

POWIAT:

 • Sprawozdanie OŚ-4p "Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2019",
 • załącznik do formularza OŚ-4p.

Opłaty

 brak

Numer konta

 nie dotyczy

Uwagi

Administratorem zbioru danych „Baza podmiotów korzystających ze środowiska” jest: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

Dane będą przetwarzane w celu obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie opłat środowiskowych.

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy przez urząd

 • OŚ-4g – (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast) - termin składania sprawozdania OŚ-4g upływa dnia 10 lutego 2020 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2020 r.
 • OŚ-4p – (zarządy powiatów) - termin składania sprawozdania OŚ-4p upływa dnia 10 lutego 2020 r. + załącznik Nr 1 do sprawozdania do 16 sierpnia 2020 r.

Sposób odwołania

 nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 roku w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2018 poz. 2103 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. 2019 poz. 1567)
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz. U. z 2017 r. poz. 837)

Sprawę prowadzi

Departament Opłat Środowiskowych
Adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Wydział Rozliczeń Finansowych
tel. (+22) 59 79 200
fax. (+22) 59 79 629
e-mail: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePUAP

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 19.07.2021

Opublikował w BIP: Bartłomiej Szczyciński

Data opublikowania: 01.10.2021 08:46

Ostatnio zaktualizował: Paweł Świderski

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2024 08:41

Liczba wyświetleń: 2468

Powrót na początek strony