Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

30.05.2024

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

  • Informacje o współfinansowaniu

    Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”.
  • Doskonalenie zawodowe uczniów

    Samorząd Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony