Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

MIAD MAZOWSZE 2021

  • MIAD MAZOWSZE 2021 - komunikat nr 3

    Zgodnie z § 12 Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” przypominamy o tym, że Beneficjent zobowiązany jest do informowania o współfinansowaniu Zadania przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
  • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” – komunikat nr 2

    Lista beneficjentów "MIAD MAZOWSZE 2021”
  • MIAD MAZOWSZE 2021 - komunikat nr 1

    Zarząd Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 258/210/21 z 22 lutego 2021 r., przyjął do realizacji Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021. MIAD MAZOWSZE 2021 jest inicjatywą mającą na celu poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogródków działkowych (ROD) przez działkowców oraz zwiększenie dostępności ROD dla społeczności lokalnej. O dofinansowanie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu Mazowsza.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony