Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Kulturalna szkoła na Mazowszu

„Kulturalna szkoła na Mazowszu” w 2023 roku

Zapraszamy mazowieckie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do korzystania w 2023 r. z programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 27 grudnia 2022 r. podjął Uchwałę nr 1992/374/22 w sprawie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

Program umożliwia grupom szkolnym korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą, termin realizacji programu ustalono od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Preferencyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z nowym wzorem, należy wysłać do wybranej/wybranych instytucji kultury. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Dodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych instytucji kultury.

Wykaz instytucji kultury, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz zgłoszenie do programu "Kulturalna szkoła na Mazowszu" stanowią załączniki do ww. uchwały.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Lidia Marzęcka

Data wytworzenia: 30.12.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 30.12.2022 11:08

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 29.12.2023 14:59

Liczba wyświetleń: 33699

Data opublikowania: 30.12.2022 11:08


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony