66290;kulturalna-szkola-na-mazowszu;Kulturalna szkoła na Mazowszu 2022;„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.;Kulturalna szkoła na Mazowszu 2022;„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.;;Zmiana treści strony.;;/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/kultura/kulturalna-szkola-na-mazowszu/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html;/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/kultura/kulturalna-szkola-na-mazowszu/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2022-05-13 13:39:52;2022-12-30 12:08:48;;;Zwykła;; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Uchwałą nr 711/320/22 z 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na uruchomienie programu pn.: „Kulturalna szkoła na Mazowszu”, którego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umożliwia korzystanie z biletów wstępu za symboliczną złotówkę do mazowieckich instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, termin realizacji programu ustalono od 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Ideą programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów wstępu ma umożliwić dostęp uczniom, którzy często z powodu barier finansowych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego lub mają do niego utrudniony dostęp.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest złożenie zaakceptowanego przez dyrektora szkoły lub jego zastępcę, zgłoszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. Kartę zgłoszenia szkoły do programu, zgodnie z ustalonym wzorem, należy wysłać w wersji papierowej i/lub elektronicznie do wybranej/wybranych instytucji kultury. Oceny zgłoszenia pod względem formalnym dokonuje instytucja kultury.

Dodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zgłoszeń, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/51032/155583/Karta+zg%25C5%2582oszenia+szko%25C5%2582y+do+programu.docx;DOCX;039334e4c21d540026ce9381022d851a.docx;16.02 KB; ;/resource/51032/155584/Wykaz+instytucji+kultury.pdf;PDF;28733e8d9d23ec3686b0b9fd112a3670.pdf;115.16 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Kulturalna szkoła na Mazowszu; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[79391] Kulturalna szkoła na Mazowszu 2022;36171;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-05-13;Monika Gontarczyk;2022-12-30;Monika Gontarczyk;2022-05-13;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;„Kulturalna szkoła na Mazowszu” program dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Kulturalna szkoła na Mazowszu 2022; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[79391] Kulturalna szkoła na Mazowszu 2022;36171;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2022-05-13;Monika Gontarczyk;2022-12-30;Monika Gontarczyk;2022-05-13;; ; ;