{"id":66290,"name":"kulturalna-szkola-na-mazowszu","title":"Kulturalna szko\u0142a na Mazowszu 2022","desc":"\u201eKulturalna szko\u0142a na Mazowszu\u201d program dla uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 podstawowych i ponadpodstawowych z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.","header":"Kulturalna szko\u0142a na Mazowszu 2022","lead":"\u201eKulturalna szko\u0142a na Mazowszu\u201d program dla uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 podstawowych i ponadpodstawowych z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci strony.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/kultura-i-turystyka\/kultura\/kulturalna-szkola-na-mazowszu\/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html","url":"\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/kultura-i-turystyka\/kultura\/kulturalna-szkola-na-mazowszu\/kulturalna-szkola-na-mazowszu.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2022-05-13 13:39:52","dateLastVersionPublicate":"2022-12-30 12:08:48","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022\/cms\/page\/uchwala-71132022-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-05-10-p.66346.html\u0022 title=\u0022uchwala-71132022-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2022-05-10\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EUchwa\u0142\u0105 nr 711\/320\/22\u003C\/a\u003E\u00a0z 10 maja 2022 r. Zarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego wyrazi\u0142 zgod\u0119 na uruchomienie programu pn.: \u003Cstrong\u003E\u201eKulturalna szko\u0142a na Mazowszu\u201d\u003C\/strong\u003E, kt\u00f3rego celem jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego w\u015br\u00f3d uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 podstawowych i ponadpodstawowych z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego w formie zorganizowanych grup szkolnych. Program umo\u017cliwia korzystanie z bilet\u00f3w wst\u0119pu za symboliczn\u0105 z\u0142ot\u00f3wk\u0119 do mazowieckich instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZgodnie z przyj\u0119t\u0105 uchwa\u0142\u0105, termin realizacji programu ustalono \u003Cstrong\u003Eod 16 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EIde\u0105 programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza jako zadania spe\u0142niaj\u0105cego niezwykle wa\u017cne funkcje wychowawcze i edukacyjne \u2013 rozwoju m\u0142odego cz\u0142owieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod m\u0142odzie\u017cowej aktywno\u015bci w szeroko rozumianej kulturze. Program ma r\u00f3wnie\u017c zach\u0119ca\u0107 i inspirowa\u0107 do planowania i realizowania ciekawych lekcji pobudzaj\u0105cych m\u0142odzie\u017c do czynnego i \u015bwiadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena bilet\u00f3w wst\u0119pu ma umo\u017cliwi\u0107 dost\u0119p uczniom, kt\u00f3rzy cz\u0119sto z powodu barier finansowych pozostaj\u0105 poza obiegiem \u017cycia kulturalnego lub maj\u0105 do niego utrudniony dost\u0119p.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EWarunkiem uczestnictwa w programie jest z\u0142o\u017cenie zaakceptowanego przez dyrektora szko\u0142y lub jego zast\u0119pc\u0119, zg\u0142oszenia na skorzystanie z oferty kulturalnej. \u003Cstrong\u003EKart\u0119 zg\u0142oszenia szko\u0142y do programu,\u00a0\u003C\/strong\u003Ezgodnie z ustalonym wzorem,\u003Cstrong\u003E nale\u017cy wys\u0142a\u0107 \u003C\/strong\u003Ew wersji papierowej i\/lub elektronicznie\u003Cstrong\u003E do wybranej\/wybranych instytucji kultury.\u003C\/strong\u003E Oceny zg\u0142oszenia pod wzgl\u0119dem formalnym dokonuje instytucja kultury.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDodatkowe informacje w zakresie uczestnictwa w programie m.in. terminu i liczby zg\u0142osze\u0144, rezerwacji danej oferty i jej potwierdzenia, mo\u017cna uzyska\u0107 bezpo\u015brednio w instytucjach kultury w\u0142\u0105czonych do realizacji programu.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/51032\/155583\/Karta+zg%25C5%2582oszenia+szko%25C5%2582y+do+programu.docx","extension":"DOCX","name":"039334e4c21d540026ce9381022d851a.docx","size":"16.02 KB"},{"src":"\/resource\/51032\/155584\/Wykaz+instytucji+kultury.pdf","extension":"PDF","name":"28733e8d9d23ec3686b0b9fd112a3670.pdf","size":"115.16 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Kulturalna szko\u0142a na Mazowszu"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":36169,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-05-13","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2022-12-30","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-05-13","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"\u201eKulturalna szko\u0142a na Mazowszu\u201d program dla uczni\u00f3w szk\u00f3\u0142 podstawowych i ponadpodstawowych z wojew\u00f3dztwa mazowieckiego."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Kulturalna szko\u0142a na Mazowszu 2022"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":36169,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2022-05-13","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2022-12-30","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2022-05-13","closureReason":""}}]}