Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Przedsięwzięcia społeczno-kulturalne

Zasady współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2023 r.

Informacja o zasadach współorganizacji przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.

Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego, uchwałą nr 1991/374/22 z 27 grudnia 2022 r., zostały wprowadzone nowe „Zasady postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2023 roku”.

W 2023 roku współorganizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego, realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia naukowe, warsztaty artystyczne. Zakres współorganizacji obejmuje pokrycie kosztów usług artystycznych (m.in. występów artystów, twórców, pisarzy, konferansjerów, animatorów, prelegentów), obsługi technicznej (m.in. wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia) oraz usług tłumaczy języka migowego.

Współorganizacja obejmuje przedsięwzięcia realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego, uczelnie wyższe, instytuty badawcze, a także przez osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Szczegółowe informacje dotyczące współorganizacji przedsięwzięć określają zasady postępowania, które stanowią załącznik do uchwały nr 1991/374/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Dokumenty można składać:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • osobiście w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie (w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną, funkcjonują punkty podawcze: w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 i ul. Skoczylasa 4. Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00. Ewentualne zmiany będą aktualizowane na bieżąco.);
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dkpit@mazovia.pl;
  • poprzez ePUAP.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, pod numerami tel.: (22) 59 79 229, (22) 59 79 525, (22) 59 79 526, (22) 59 79 529, (22) 59 79 533, (22) 59 79 538, (22) 59 79 548.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Magdalena Łapkiewicz (KP)

Data wytworzenia: 04.01.2023

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 04.01.2023 12:54

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2023 13:05

Liczba wyświetleń: 11668


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony