77564;program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r;Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r.;Program jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2023 r. Ułatwia on osobom z niepełnosprawnościami dostęp do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.;Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r.;Program jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2023 r. Ułatwia on osobom z niepełnosprawnościami dostęp do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.;;Zmiana treści.Zmiana nazwy pliku z "Wykaz instytucji kultury.pdf" na "Wykaz instytucji kultury.pdf".Zmiana nazwy pliku z "Program.pdf" na "Program.pdf".Zmiana nazwy pliku z "Oświadczenie.docx" na "Oświadczenie.docx".;;/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r.html;/pl/bip/zalatw-sprawe/kultura-i-turystyka/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r.html;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;2023-12-29 15:44:34;2024-04-11 14:14:24;;;Zwykła;; ;3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a;ContentWYSIWYG;Treść strony;Treść strony;

Zarząd Województwa Mazowieckiego w 27 grudnia 2023 r. podjął uchwałę nr 2212/461/23 w sprawie kontynuacji programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r. Termin realizacji programu ustalono od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Program jest kontynuacją działań rozpoczętych uchwałą nr 1106/417/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 19 czerwca 2023 r wyrażającą zgodę na realizację programu pn.: „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”. Program został przygotowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Przedmiotem programu jest ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, poprzez możliwość skorzystania z ich oferty za preferencyjną cenę biletu, tj. 1 zł brutto za osobę z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za towarzyszącego jej opiekuna.

W programie uczestniczyć mogą osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności, potwierdzony orzeczeniem oraz opiekun, tj. osoba faktycznie towarzysząca osobie z niepełnosprawnościami.

Warunkiem skorzystania z programu będzie okazanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, wydanej zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz złożenia oświadczenia wg wzoru o zamieszkaniu na terenie województwa mazowieckiego (warunek dotyczy osoby z niepełnosprawnościami i opiekuna).

Informacje w zakresie uczestnictwa w programie można uzyskać bezpośrednio w instytucjach kultury włączonych do realizacji programu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych instytucji kultury.

Dokumenty

 

;; ; ;99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e;Attachment;Pliki do pobrania:;Załączniki do strony;/resource/62737/191414/Program.docx.pdf;PDF;fdce4b85eb9366e292c2882a0064d012.docx.pdf;54.56 KB; ;/resource/62737/191415/Wykaz+instytucji+kultury.docx.pdf;PDF;24617f06686ec527fa3c53594913ac19.docx.pdf;35.99 KB; ;/resource/62737/191410/O%25C5%259Bwiadczenie.docx;DOCX;7d324d6df73af3bc261b390db58c9158.docx;31.88 KB; ; ; ;5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageTitle;Tytuł sekcji;Tytuł strony;Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu”; ; ;7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d;PageMetric;_Metryka strony BIP;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;_Metryka strony BIP;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;1;;1;1;; ;[97669] Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r.;2754;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2023-12-29;Monika Gontarczyk;2024-04-11;Monika Gontarczyk;2023-12-29;; ; ;8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d;PageDescription;Zajawka strony;Zajawka strony;Program jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2023 r. Ułatwia on osobom z niepełnosprawnościami dostęp do instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.; ; ;6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;PageMeta;Przyciski drukowania;Metryczka strony;0;0;/admin/counter/count-like;;;;1823;osoby z niepełnosprawnościami;?tag[]=1823; ; ;;;;;Przyciski drukowania;;1;1;component.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;1;1;;;;;;;1;;;;; ; ; ;6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d;Html;Uwagi do artykułu;HTML;
UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

; ; ; ;231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b;PageTitle;Tytuł strony;Tytuł strony;Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r.; ; ;9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094;PageThumbnail;Miniatura strony;Miniaturka strony;; ; ;081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433;PageMetric;Metryka strony infokiosku;Metryka strony;0;0;0;/admin/counter/count-like;0;;;;Metryka strony infokiosku;;1;;component.infokiosk.phtml;1;0;;;string;string;string;string;string;bool;bool;string;int;int; ;;0;1;;;;;; ;[97669] Program „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” w 2024 r.;2754;Admin\Model\Project\Relational;Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie;Monika Gontarczyk;;2023-12-29;Monika Gontarczyk;2024-04-11;Monika Gontarczyk;2023-12-29;; ; ;