{"id":77564,"name":"program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r","title":"Program \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d w 2024 r.","desc":"Program jest kontynuacj\u0105 programu rozpocz\u0119tego w 2023 r. U\u0142atwia on osobom z niepe\u0142nosprawno\u015bciami dost\u0119p do instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.","header":"Program \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d w 2024 r.","lead":"Program jest kontynuacj\u0105 programu rozpocz\u0119tego w 2023 r. U\u0142atwia on osobom z niepe\u0142nosprawno\u015bciami dost\u0119p do instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Wykaz instytucji kultury.pdf\u0022 na \u0022Wykaz instytucji kultury.pdf\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022Program.pdf\u0022 na \u0022Program.pdf\u0022.\nZmiana nazwy pliku z \u0022O\u015bwiadczenie.docx\u0022 na \u0022O\u015bwiadczenie.docx\u0022.","menu":"","path":"\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/kultura-i-turystyka\/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu\/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r.html","url":"\/pl\/bip\/zalatw-sprawe\/kultura-i-turystyka\/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu\/program-wsparcie-osob-z-niepelnosprawnosciami-na-mazowszu-w-2024-r.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2023-12-29 15:44:34","dateLastVersionPublicate":"2024-04-11 14:14:24","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EZarz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/strong\u003E w 27 grudnia 2023 r. \u003Cstrong\u003Epodj\u0105\u0142 \u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-221246123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-12-27.html\u0022 title=\u0022uchwala-221246123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-12-27\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142\u0119 nr 2212\/461\/23\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E w sprawie \u003Cstrong\u003Ekontynuacji programu pn.: \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d\u003C\/strong\u003E w 2024 r. Termin realizacji programu ustalono \u003Cstrong\u003Eod 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EProgram jest kontynuacj\u0105 dzia\u0142a\u0144 rozpocz\u0119tych \u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-110641723-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-06-19.html\u0022 title=\u0022uchwala-110641723-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-06-19\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142\u0105 nr 1106\/417\/23 Zarz\u0105du Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/a\u003E z 19 czerwca 2023 r wyra\u017caj\u0105c\u0105 zgod\u0119 na realizacj\u0119 programu pn.: \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d. Program zosta\u0142 przygotowany przez Mazowieckie Centrum Polityki Spo\u0142ecznej we wsp\u00f3\u0142pracy z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPrzedmiotem programu jest u\u0142atwienie osobom z niepe\u0142nosprawno\u015bciami dost\u0119pu do instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, poprzez mo\u017cliwo\u015b\u0107 skorzystania z ich oferty za \u003Cstrong\u003Epreferencyjn\u0105 cen\u0119 biletu\u003C\/strong\u003E, tj. \u003Cstrong\u003E1 z\u0142 brutto za osob\u0119 z niepe\u0142nosprawno\u015bciami\u003C\/strong\u003E i \u003Cstrong\u003E1 z\u0142 brutto za \u003C\/strong\u003Etowarzysz\u0105cego jej \u003Cstrong\u003Eopiekuna\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW programie uczestniczy\u0107 mog\u0105 osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bciami bez wzgl\u0119du na wiek i rodzaj niepe\u0142nosprawno\u015bci, potwierdzony orzeczeniem oraz opiekun, tj. osoba faktycznie towarzysz\u0105ca osobie z niepe\u0142nosprawno\u015bciami.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EWarunkiem skorzystania z programu b\u0119dzie okazanie legitymacji dokumentuj\u0105cej niepe\u0142nosprawno\u015b\u0107\u003C\/strong\u003E, wydanej zgodnie ze wzorem wskazanym w rozporz\u0105dzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo\u0142ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepe\u0142nosprawno\u015bci i stopniu niepe\u0142nosprawno\u015bci oraz z\u0142o\u017cenia o\u015bwiadczenia wg wzoru o zamieszkaniu na terenie wojew\u00f3dztwa mazowieckiego (warunek dotyczy osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bciami i opiekuna).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EInformacje w zakresie uczestnictwa w programie mo\u017cna uzyska\u0107 bezpo\u015brednio w instytucjach kultury w\u0142\u0105czonych do realizacji programu.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESerdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszych instytucji kultury.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EDokumenty\u003C\/h2\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EProgram \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EWykaz instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EO\u015bwiadczenie \u2013 \u003Cstrong\u003Es\u0105 za\u0142\u0105cznikami do\u003C\/strong\u003E \u003Cstrong\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/zarzad\/rejestr-uchwal-zarzadu\/uchwala-221246123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-12-27.html\u0022 title=\u0022uchwala-221246123-zarzadu-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-2023-12-27\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Euchwa\u0142y nr 2212\/461\/23\u003C\/a\u003E.\u00a0\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony","content":[{"src":"\/resource\/62737\/191414\/Program.docx.pdf","extension":"PDF","name":"fdce4b85eb9366e292c2882a0064d012.docx.pdf","size":"54.56 KB"},{"src":"\/resource\/62737\/191415\/Wykaz+instytucji+kultury.docx.pdf","extension":"PDF","name":"24617f06686ec527fa3c53594913ac19.docx.pdf","size":"35.99 KB"},{"src":"\/resource\/62737\/191410\/O%25C5%259Bwiadczenie.docx","extension":"DOCX","name":"7d324d6df73af3bc261b390db58c9158.docx","size":"31.88 KB"}]},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Program \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":2754,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2023-12-29","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2024-04-11","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2023-12-29","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Program jest kontynuacj\u0105 programu rozpocz\u0119tego w 2023 r. U\u0142atwia on osobom z niepe\u0142nosprawno\u015bciami dost\u0119p do instytucji kultury, dla kt\u00f3rych organizatorem jest Samorz\u0105d Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":1823,"TEXT":"osoby z niepe\u0142nosprawno\u015bciami","URL":"?tag[]=1823"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Program \u201eWsparcie os\u00f3b z niepe\u0142nosprawno\u015bciami na Mazowszu\u201d w 2024 r."}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":2754,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"UTC"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2023-12-29","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2024-04-11","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2023-12-29","closureReason":""}}]}