Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.06.2024

Stypendia artystyczne

Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych – rok 2022

Twoje hobby to film, literatura lub muzyka? Pasjonuje Cię tworzenie instalacji artystycznych? Fotografia, malarstwo, rzeźba pochłaniają Cię bez reszty? Może taniec albo teatr to jest to, co lubisz? Jeśli do tego jesteś studentem uczelni artystycznej, to stypendium może być dla Ciebie!

Kto może się ubiegać o stypendia?

O stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami mogą ubiegać się:

Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich w publicznej uczelni artystycznej oraz studenci kształcący się
w niepublicznych uczelniach artystycznych. Z możliwości ubiegania się o stypendium są wyłączeni studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Dla najlepszych przewidziane jest jednorazowe stypendium w wysokości 6 500 złotych brutto.

Termin naboru wniosków w ramach przyznawania stypendiów potrwa do 31 października 2022 r.

Regulamin i wniosek o przyznanie stypendium

Wnioski należy składać:

  • osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4 lub ul. Jagiellońska 26. (Punkty podawcze czynne są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00);
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa;
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
  • pocztą elektroniczną na adres artstypendia@mazovia.pl z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod nr tel. 22 59 79 525 lub wysyłając pytania na adres e-mail: slawomir.ignaczak@mazovia.pl

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Sławomir Ignaczak (KP)

Data wytworzenia: 06.10.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 06.10.2022 14:28

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 21.11.2022 13:51

Liczba wyświetleń: 2816

Data opublikowania: 06.10.2022 14:28


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony