Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Lista produktów tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych

Atrakcyjność wyrobów tradycyjnych i regionalnych polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem. Może on wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga turystów i podkreśla specyfikę regionu. Jest to także źródło dodatkowych dochodów.

Atrakcyjność wyrobów tradycyjnych i regionalnych polega na zakorzenieniu w tradycji i silnym związku z danym obszarem. Może on wynikać z wyjątkowych walorów klimatycznych, czy też dawnych metod hodowli. Oryginalny produkt lokalny wytwarzany zgodnie z tradycyjną recepturą przyciąga turystów i podkreśla specyfikę regionu. Jest to także źródło dodatkowych dochodów.

Identyfikacja produktów tradycyjnych Mazowsza

W każdej chwili można zgłosić mazowiecki produkt tradycyjny i pomóc zachować dziedzictwo kulinarne Mazowsza. Wystarczy wypełnić zamieszczony poniżej wniosek o wpis na listę produktów tradycyjnych. Zgłoszone wyroby będą uwzględniane w działaniach promocyjnych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Lista Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych jest częścią strategii identyfikacji i promocji kulinarnego dziedzictwa, której podstawę prawną jest ustawa z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 588). Każdy produkt wytwarzany od co najmniej 25 lat może się ubiegać o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych.

Korzyści z rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych służy promocji produktów posiadających wyjątkowe cechy i właściwości wynikające ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Lista pozwala na rozpowszechnianie informacji o danym wyrobie, a także umożliwia producentom staranie się o ustępstwa w zakresie wymogów sanitarnych, higienicznych i weterynaryjnych w procesie produkcji. Ponadto, wpis na Listę Produktów Tradycyjnych jest dla konsumentów gwarancją, iż produkt jest unikalny, a jego jakość wynika z tradycyjnego sposobu wytwarzania. Dlatego też, wszystkie produkty muszą mieć udokumentowany co najmniej 25 letni okres produkcji. Dzięki rejestracji na Liście producenci mają szansę na promocję własnych produktów i dotarcie do konsumentów. Wpis na listę nobilituje produkt, wyróżnia go z pośród innych wyrobów. Jest to niezmiernie ważne wobec silnej konkurencji na rynku produktów żywnościowych, na której tle koniecznie trzeba się wyróżnić. Zarejestrowane produkty cieszą się zainteresowaniem mediów. Dla producentów wyrobów tradycyjnych lista jest przygotowaniem do rejestracji nazwy na poziomie UE. Samorządom może pomóc w promocji walorów kulturowych i gospodarczych. Mazowieckie wyroby zarejestrowane na liście mają pierwszeństwo w działaniach promocyjnych poświęconym żywności regionalnej (festyny, targi), które są realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Warto więc wpisać swój produkt na Listę Produktów Tradycyjnych. 

Rejestracja produktów na Liście Produktów Tradycyjnych

 • Zgodnie z ustawą z 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 588) za ocenę formalną i merytoryczną wniosków odpowiada marszałek województwa.
 • Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (ePUAP). W przypadku gdy wniosek składany jest w postaci papierowej, dołącza się go również na informatycznym nośniku danych (płyta CD, pendrive).
 • Producenci z Mazowsza składają wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 • Do wniosku należy załączyć cyfrowe zdjęcie zgłaszanego produktu w wysokiej rozdzielczości.
 • Należy udokumentować 25-letnią historię wytwarzania produktu m.in. poprzez: zapisy w książkach kucharskich, etykiety, zapiski w księgach parafialnych, wywiad etnograficzny, fotografie rodzinne uwidaczniające dany produkt.
 • Marszałek województwa przed dokonaniem oceny zgłasza się o wydanie opinii do izby gospodarczej zrzeszającej podmioty wytwarzającej produkty tradycyjne. Izba ma 30 dni na wydanie opinii.
 • Pozytywnie oceniony wniosek przesyłany jest do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych.
 • Lista Produktów Tradycyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wniosek składa się na piśmie w postaci papierowej lub elektronicznej (ePUAP). W przypadku gdy wniosek składany jest w postaci papierowej, dołącza się go również na informatycznym nośniku danych (płyta CD, pendrive).

Wzór wniosku został opracowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy zapoznać się z przewodnikiem „Praktyczne informacje dotyczące umieszczania produktów tradycyjnych na Liście Produktów Tradycyjnych”.

Wniosek mogą złożyć:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
 • podmioty wytwarzające dany produkt.

Wytwarzanie obejmuje:

 • produkcję na własny użytek, która nie jest przeznaczona do sprzedaży,
 • wytwarzanie przez podmioty, które posiadają umiejętności i wiedzę pozwalająca im na wytworzenie zgłaszanego wyrobu. Podmioty te nie muszą produkować zgłaszanego produktu, ale powinny potrafić go przyrządzić bazując na starych przepisach czy metodzie produkcji.

Wniosek należy złożyć na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Agnieszka Kalińska (RW)

Data wytworzenia: 23.04.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 23.04.2021 19:04

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 29.08.2023 13:28

Liczba wyświetleń: 14192


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony