Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Priorytetowe działania w obszarze zdrowia

Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej województwa mazowieckiego na lata 2022-2026

Dla wspierania lokalnych inicjatyw oraz tworzenia warunków ułatwiających dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opracował poniższy dokument.

Dokument „Kierunki działań w zakresie polityki zdrowotnej Województwa Mazowieckiego na lata 2022-2026” przedstawia opisy następujących zagadnień:

  1. edukację zdrowotną i kształtowanie wśród mieszkańców Mazowsza postaw prozdrowotnych;
  2. profilaktykę chorób naczyniowo-sercowych, w tym ostrych zespołów wieńcowych i udarów mózgu;
  3. zapobieganie, wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie negatywnym skutkom chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy, nadwagi i otyłości;
  4. profilaktykę chorób układu mięśniowo-szkieletowego;
  5. profilaktykę chorób zakaźnych oraz zmniejszenie występowania objawów i dolegliwości związanych z przebyciem tych chorób;
  6. profilaktykę chorób nowotworowych;
  7. przeciwdziałanie innym istotnym problemom zdrowotnym występującym na terenie Województwa Mazowieckiego;
  8. wsparcie rozwoju kadry medycznej i podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Zagadnienia ujęte ww. dokumencie, prowadzić będą do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli poprawy sytuacji zdrowotnej mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez zaplanowane, kompleksowe działania zmierzające do obniżenia negatywnych skutków wpływających na jakość zdrowia w latach 2022-2026.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

Data wytworzenia: 22.03.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 22.03.2022 10:44

Ostatnio zaktualizował: Edyta Jankowska

Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2022 10:44

Liczba wyświetleń: 154


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony