Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Programy polityki zdrowotnej

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 • skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022–2024,
 • zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022–2024,
 • zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022–2024.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022–2024, a jego budżet wynosi 8 mln zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat,
 • w dniu zgłoszenia do programu mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka),
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 18/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Realizatorzy programu

Radomedica Sp z o.o.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Radomedica, ul. Olsztyńska 39, 26–600 Radom

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek: 9:00–21:00
Sobota–niedziela: 10:00–18:00

Dane kontaktowe:

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Sue Ryder 1, 05–510 Konstancin Jeziorna

Godziny otwarcia:
poniedziałek 8:00–13:00
środa 14:00–20:00
piątek 8:00–13:00
sobota 8:00–13:00

Dane kontaktowe:

Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
 • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00–18:00
Wtorek: 8:00–20:00
Środa: 8:00–20:00
Czwartek: 8:00–do 20:00
Piątek: 8:00–18:00

Dane kontaktowe:

Fundacja Nie Widać Po Mnie

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, Warszawa
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kondratowicza 18/414, Warszawa
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Sarmacka 5a/U6, Warszawa-Wilanów
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Narwik 12/U4, Warszawa-Bemowo
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kleszczowa 3a, Warszawa Włochy
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Ks. Skorupki 23 a, Legionowo

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9.00–20.00
Wtorek: 9.00–15.00
Środa: 9.00–13.00
Czwartek: 9.00–13.00
Piątek: 9.00–20.00

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a/U2, Warszawa
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Na Uboczu 28C lok. U6, Warszawa-Ursynów
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kawcza 44, Warszawa-Praga
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Powstańców Warszawy 3, Otwock

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 9.00–20.00
Wtorek: 9.00–15.00
Środa: 9.00–13.00
Piątek: 9.00–20.00

 • Poradnia NZOZ Centrum CBT  ul. Wołodyjowskiego 74, 02–724 Warszawa
 • Poradnia NZOZ Centrum CBT  ul. Szucha 11 a /U2,  Warszawa

Godziny otwarcia:
Sobota: 9.00–14.00
Niedziela: 9.00–14.00

Dane kontaktowe:
tel.: 22 212 81 12
e-mail: profilaktyka@niewidacpomnie.org

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Przychodnia Specjalistyczna, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

Godziny otwarcia:
Wtorek: 15.00–20.00
Czwartek: 15.00–20.00
Sobota: 9.00–14.00

Dane kontaktowe:

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Miejsce udzielania świadczeń:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79b Warszawa
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3-go Maja 127, Józefów

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–czwartek: 9.00–20.00
Piątek: 9.00–16.00

Dane kontaktowe:

DOM–MED Dominika Sutnik

Miejsce udzielania świadczeń:

 • DOM MED Dominika Sutnik ul. gen. I. Prądzyńskiego 4/34, 07–410 Ostrołęka

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 14:00–19.00
Wtorek: 14:00–19:00
Środa: 14:00–20:00
Czwartek: 14:00–19:00
Piątek: 14:00–19:00
Sobota: 14:00–19:00

Dane kontaktowe:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio Sp. z o.o.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka, ul. Fleminga 29, 03-716 Warszawa
 • Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany, ul. Heroldów 19A, 01-991 Warszawa
 • Psychoklinika Oddział Legionowo, ul. Tęczowa 5A, 05-123 Chotomów

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 8:00–22:00
sobota: 9:00–16:00

Dane kontaktowe:

 • Dodatkowe informacje

Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka
tel. 22 355 20 03
e–mail: bialoleka@psychoklinika.pl

Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany
tel. 22 355 20 02
e–mail: bielany@psychoklinika.pl

Psychoklinika Oddział Legionowo
tel. 22 355 20 01
e–mail: legionowo@psychoklinika.p

NOVAM Sp. z o.o.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815, Warszawa

Godziny otwarcia:

Poniedziałek–piątek: 8:00–20:00
Sobota 09:00–14:00

Dane kontaktowe:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Karolina Ołubek ZD

Data wytworzenia: 29.09.2022

Opublikował w BIP: Urszula Sabak

Data opublikowania: 29.09.2022 11:12

Ostatnio zaktualizował: Urszula Sabak

Data ostatniej aktualizacji: 08.11.2022 09:09

Liczba wyświetleń: 1666


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony