Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia

27.02.2024

Programy polityki zdrowotnej

„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022–2024

Celem głównym programu jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u minimum 0,2% dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022–2024.

Cele szczegółowe programu obejmują:

 • skierowanie na sesje terapeutyczną minimum 90% uczestników z pozytywnym wynikiem badania przesiewowego w latach 2022–2024,
 • zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych u minimum 70% uczestników edukacji zdrowotnej spośród I grupy docelowej w latach 2022–2024,
 • zwiększenie u minimum 70% uczestników szkoleń spośród II grupy docelowej, tj. kadry pedagogicznej, poziomu wiedzy z zakresu zaburzeń depresyjnych w latach 2022–2024.

Budżet programu

Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2022–2024, a jego budżet wynosi 8 mln zł. Program sfinansowany zostanie w całości z budżetu województwa mazowieckiego.

Grupa docelowa i kryteria kwalifikacji

Program skierowany jest do dwóch grup uczestników:

 • I grupa – dzieci i młodzież w wieku od 12 do 21 roku życia;
 • II grupa – kadra pedagogiczna korzystająca ze szkoleń.

Osoba aplikująca do programu w dniu kwalifikacji musi:

 • mieć ukończony 12 rok życia i nie może mieć więcej niż 21 lat,
 • w dniu zgłoszenia do programu mieszkać na terenie województwa mazowieckiego, tj. być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
 • przedłożyć wypełniony druk świadomej zgody na udział w programie (w przypadku osób do 18 roku życia, druk świadomej zgody na udział w programie wypełniony będzie przez osobę aplikującą do programu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka),
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych oraz nie korzysta w momencie aplikowania do programu ze zbieżnych świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program zakłada przeprowadzenie interwencji:

 • badanie przesiewowe w kierunku wykrycia depresji,
 • konsultacja ze specjalistą,
 • sesje terapeutyczne,
 • podsumowanie terapii,
 • edukacja zdrowotna,
 • działania szkoleniowe dla kadry pedagogicznej.

Program zakłada przeprowadzenie badania przesiewowego w kierunku wykrycia depresji, u wszystkich uczestników, którzy spełnią określone kryteria kwalifikacji. Świadczenia udzielane będą dzieciom i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia. U osób z pozytywnym wynikiem badania planuje się przeprowadzenie konsultacji ze specjalistą, sesji terapeutycznych (maksymalnie 25 sesji) oraz podsumowanie terapii. Uczestnikom z negatywnym wynikiem badania przesiewowego zaproponowany zostanie dobrowolny udział w edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki depresji.

Dodatkowo planowane jest przeprowadzenie działań szkoleniowych dla kadry pedagogicznej z terenu województwa mazowieckiego. Uczestnikom szkoleń przekazywane będą informacje dotyczące m.in. specyfiki zaburzeń depresyjnych, stresu w szkole zarówno podczas nauczania stacjonarnego jak i zdalnego występującego wśród dzieci i młodzieży, skuteczności odpowiednio wcześnie podjętego leczenia depresji. W ramach edukacji omówiona także zostanie kwestia reagowania i możliwości pomocy uczniom, u których zaobserwowane zostaną niepokojące zachowania.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 18/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji w treści programu przyjętego Uchwałą nr 1812/365/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2022 r. 

Realizatorzy programu

Radomedica Sp z o.o.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Radomedica, ul. Olsztyńska 39, 26–600 Radom

Godziny otwarcia:
Poniedziałek–piątek: 9:00–21:00
Sobota–niedziela: 10:00–18:00

Dane kontaktowe:

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.

Miejsca udzielania świadczeń:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin Jeziorna

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek 8:00 – 10:00
  wtorek 8:00 – 10:00 oraz 13:00 – 20:00
  środa 8:00 – 10:00 oraz 14:00 – 20:00
  czwartek 13:00 – 16:00
  piątek 9:00 – 13:00 oraz 17:00 – 20:00
  Sobota 8:00 – 11:00

  Dane kontaktowe:

  Samodzielny Zespól Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

  Miejsce udzielania świadczeń:

  • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Sosnkowskiego 18, 02-495 Warszawa
  • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna ul. Skarżyńskiego 1, 02-377 Warszawa
  • Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek: 8:00–18:00
  Wtorek: 8:00–20:00
  Środa: 8:00–20:00
  Czwartek: 8:00–do 20:00
  Piątek: 8:00–18:00

  Dane kontaktowe:

  Fundacja Nie Widać Po Mnie

  Miejsce udzielania świadczeń:

  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Wołodyjowskiego 74, Warszawa
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kondratowicza 18/414, Warszawa
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Sarmacka 5a/U6, Warszawa-Wilanów
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Narwik 12/U4, Warszawa-Bemowo
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT, ul. Fasolowa 45, 02-482 Warszawa Włochy
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Ks. Skorupki 23 a, Legionowo

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek: 9.00–20.00
  Wtorek: 9.00–15.00
  Środa: 9.00–13.00
  Czwartek: 9.00–13.00
  Piątek: 9.00–20.00

  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Szucha 11a/U2, Warszawa
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Na Uboczu 28C lok. U6, Warszawa-Ursynów
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Kawcza 44, Warszawa-Praga
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT ul. Powstańców Warszawy 3, Otwock

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek: 9.00–20.00
  Wtorek: 9.00–15.00
  Środa: 9.00–13.00
  Piątek: 9.00–20.00

  • Poradnia NZOZ Centrum CBT  ul. Wołodyjowskiego 74, 02–724 Warszawa
  • Poradnia NZOZ Centrum CBT  ul. Szucha 11 a /U2,  Warszawa

  Godziny otwarcia:
  Sobota: 9.00–14.00
  Niedziela: 9.00–14.00

  Dane kontaktowe:
  tel.: 22 212 81 12
  tel.: + 48 697 752 855
  e-mail: profilaktyka@niewidacpomnie.org

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

  Miejsce udzielania świadczeń:

  • Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży,
   ul. Goplańska 44, 02-957 Warszawa

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek: 15.00–20.00
  Wtorek: 15.00–20.00
  Środa: 15.00–20.00
  Czwartek: 15.00–20.00
  Piątek: 15.00–20.00
  Sobota: 9.00–14.00

  Dane kontaktowe:

  Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

  Miejsce udzielania świadczeń:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79b Warszawa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3-go Maja 127, Józefów

  Godziny otwarcia:

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Koszykowa 79b, Warszawa

  Poniedziałek: 9.00–20.00
  Wtorek: 9.00–20.00
  Środa: 9.00–20.00
  Czwartek: 9.00–20.00
  Piątek: 9.00–16.00

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. 3-go Maja 127, Józefów

  Poniedziałek: 9.00–20.00
  Wtorek: 9.00-20.00
  Środa: 9.00–20.00
  Czwartek: 9.00–20.00
  Piątek: 9.00–16.00
  Sobota: 10.00–15.00

  Dane kontaktowe:

  DOM–MED Dominika Sutnik

  Miejsce udzielania świadczeń:

  • DOM MED Dominika Sutnik ul. gen. I. Prądzyńskiego 4/34, 07–410 Ostrołęka

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek: 14:00–19.00
  Wtorek: 14:00–19:00
  Środa: 14:00–20:00
  Czwartek: 14:00–19:00
  Piątek: 14:00–19:00
  Sobota: 14:00–19:00

  Dane kontaktowe:

  Poradnia Zdrowia Psychicznego Educatio Sp. z o.o.

  Miejsca udzielania świadczeń:

  • Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka, ul. Fleminga 29, 03-716 Warszawa
  • Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany, ul. Heroldów 19A, 01-991 Warszawa
  • Psychoklinika Oddział Legionowo, ul. Tęczowa 5A, 05-123 Chotomów

  Godziny otwarcia:
  poniedziałek–piątek: 8:00–22:00
  sobota: 9:00–16:00

  Dane kontaktowe:

  • Dodatkowe informacje

  Psychoklinika Oddział Warszawa Białołęka
  tel. 22 355 20 03
  e–mail: bialoleka@psychoklinika.pl

  Psychoklinika Oddział Warszawa Bielany
  tel. 22 355 20 02
  e–mail: bielany@psychoklinika.pl

  Psychoklinika Oddział Legionowo
  tel. 22 355 20 01
  e–mail: legionowo@psychoklinika.p

  NOVAM Sp. z o.o.

  Miejsca udzielania świadczeń:

  • Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 03-815, Warszawa

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek–piątek: 8:00–20:00
  Sobota 09:00–14:00

  Dane kontaktowe:

   

  Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  Wytworzył: Karolina Ołubek ZD

  Data wytworzenia: 29.09.2022

  Opublikował w BIP: Urszula Sabak

  Data opublikowania: 29.09.2022 11:12

  Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

  Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2024 10:10

  Liczba wyświetleń: 6933

  Data opublikowania: 29.09.2022 11:12


  UWAGA
  Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

  Powrót na początek strony