Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Regionalne programy zdrowotne dofinansowane z EFS

RPZ chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego na latach 2018-2023

Informacje o programie

Głównym celem Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego na latach 2018-2023 jest poprawa stanu zdrowia dzieci w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości w województwie mazowieckim.

Program dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świadczenia zaplanowane w programie

Program został podzielony na 2 moduły: dotyczący otyłości oraz dotyczący chorób kręgosłupa. W każdym z modułów zostały zaplanowane działania edukacyjne i terapeutyczne.

W ramach działań terapeutycznych obejmujących choroby kręgosłupa uczestnicy mogą skorzystać z zajęć w formie: gimnastyki korekcyjnej, zabiegów fizykalnych, masaży, kinezyterapii, terapii manualnych oraz badań lekarskich lub fizjoterapeutycznych.

W ramach działań terapeutycznych dotyczących otyłości, dla każdego uczestnika programu przewidziano następujące interwencje: ćwiczenia fizyczne, porady dietetyczne, badanie lekarskie/fizjoterapeutyczne.

Wsparcie w ramach programu otrzymują również rodzice/opiekunowie uczestników (obligatoryjną częścią programu są działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów uczestników RPZ).

Kto może uczestniczyć w programie?

Program skierowany został do dzieci z klas I-VI szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z tego typu terapii. Dzieci objęte programem muszą spełniać określone kryteria wejścia do programu. Najważniejszymi z nich są:

  • stwierdzona, na podstawie dokumentacji medycznej lub w trakcie kwalifikacji, otyłość lub choroba kręgosłupa,
  • brak medycznych przeciwskazań do pobierania świadczeń udzielanych w ramach programu.

Pozytywna opinia o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 272/2017 z dnia 26 września 2017 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Jaki problem stanowią choroby kręgosłupa oraz otyłość?

Okres dojrzewania charakteryzuje się wieloma zmianami w rozwoju fizycznym i psychospołecznym wśród dzieci i młodzieży. Obecność choroby przewlekłej może zaburzyć ich prawidłowy rozwój. Jednym z najpoważniejszych zaburzeń zdrowotnych wśród dzieci i młodzieży jest otyłość. Otyłość należy do chorób cywilizacyjnych, a liczba osób nią dotkniętych z roku na rok wciąż wzrasta. Postęp cywilizacyjny i techniczny sprzyja rozwojowi otyłości: ograniczenie aktywności ruchowej związanej z codziennymi czynnościami, rozwijająca się technologia, szczególnie urządzenia techniczne zastępują wysiłek fizyczny. Problem stanowi również łatwy dostęp do wysoko przetworzonej, bogatej w energię żywności, która prowadzi do zaburzenia równowagi między poborem a wydatkowaniem energii, co objawia się zwiększeniem tkanki tłuszczowej w organizmie. Szczególnie niepokojący jest fakt, że zaburzenie to coraz częściej występuje u najmłodszych. W Polsce, wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co piąty chłopiec i co siódma dziewczynka. Z tych statystyk widać, że otyłość dzieci i młodzieży staje się wyzwaniem nie tylko dla zdrowia publicznego, ale i samych młodych ludzi oraz ich rodzin.

Wartość umów realizujących program w 2020 r. wynosiła 106 748 227,20 zł, w tym dofinansowanie UE to kwota 85 398 581,76 zł.

Informacje na temat podmiotów realizujących program można uzyskać na stronie Funduszy dla Mazowsza .

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Ariel Kaniewski

Data wytworzenia: 17.03.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 19.03.2021 10:31

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 31.05.2021 13:21

Liczba wyświetleń: 130


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony