Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Promocja zdrowia psychicznego

  • Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 10 października 2017 r., uchwałą nr 1547/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego, powołana została Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego.
  • Mazowiecki Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2023

    Badania epidemiologiczne wskazują, że problem zaburzeń psychicznych może dotyczyć nawet 6 mln Polaków. Przeprowadzone w 2010 r. badanie „Epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej EZOP – Polska” ujawniło, że co najmniej jedno zaburzenie psychiczne (w ciągu życia) można było rozpoznać u 23,4% populacji naszego kraju. Wśród tych osób co czwarta doświadczała więcej niż jednego z badanych zaburzeń, a co dwudziesta piąta – trzech i więcej.

UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronach: archiwum.mazovia.pl oraz archiwumbip.mazovia.pl

 

Powrót na początek strony