Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Zdrowie i polityka społeczna

Zastosowanie przymusu bezpośredniego

Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123) nakłada na marszałka województwa obowiązek upoważnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do:

  1. dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (art.18 ust. 3 i ust.10 pkt 2);
  2. występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie, wobec której wydano sądowe postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego (art. 46 ust. 2c).

Upoważniony lekarz psychiatra dokonuje oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

W jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, która nie zatrudnia lekarza, informację o zastosowaniu przymusu bezpośredniego przekazuje pielęgniarka kierownikowi jednostki, który niezwłocznie informuje o tym upoważnionego przez marszałka województwa lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Do wykonywania w 2023 r. czynności dotyczących przedmiotowej procedury w zakresie zdarzeń mających miejsce na terenie Województwa Mazowieckiego zostali upoważnieni lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii:

  1. Pan Andrzej Skrzypek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 8360497, adres mailowy: andrzej.skrzypek@mazovia.pl, tel. 22/41 97 002
  2. Pani Alicja Wilczyńska-Małek – numer prawa wykonywania zawodu lekarza 7061624, adres mailowy: alicjamalekw@gmail.com, tel. 603 545 155

Zawiadomienie o zastosowaniu przymusu bezpośredniego przygotowane na obowiązującym druku stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 731), należy kierować na adres:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.
ul. Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Redakcja BIP

Data wytworzenia: 27.01.2021

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 03.03.2021 12:47

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Targoński

Data ostatniej aktualizacji: 10.08.2023 13:22

Liczba wyświetleń: 5957


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony