Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Stypendia dla medyków

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego

Już wkrótce (najpóźniej do końca czerwca b.r.) ruszy nabór wniosków stypendialnych dla studentów kierunku lekarskiego oraz studentów innych kierunków medycznych! Zapraszamy do śledzenia zamieszczanych informacji!

Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 51/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 26 kwietnia 2022 r.

Uruchomiony na rok akademicki 2021/2022 pilotażowy program stypendialny skierowany do studentów kształcących się na kierunku lekarskim zyskał duże zainteresowanie, co doprowadziło do zawarcia z województwem mazowieckim umów stypendialnych przez blisko 50 studentów z całej Polski. Tym samym Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o kontynuowaniu w roku akademickim 2022/2023 programu stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego studiujących na uczelniach medycznych w Polsce (Regulamin przyznawania stypendium dla studentów kierunku lekarskiego, zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 131/21 z 12 października 2021 r.)

Jednocześnie zarząd województwa zdecydował o rozszerzeniu realizowanego programu o stypendia dla studentów studiujących na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodów medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego.

Niniejszy program stypendialny ma na celu poprawę sytuacji finansowej początkujących medyków na początku kariery zawodowej, jak również skłonić przyszłych studentów do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, w których na rynku pracy występują największe braki, a tym samym polepszyć sytuację kadrową wojewódzkich podmiotów leczniczych i wpłynąć na jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu stypendialnego dla studentów innych kierunków medycznych, w tym termin składania wniosków, lista kierunków medycznych oraz przewidywana liczba przyznanych stypendiów, zostaną przedstawione do końca czerwca 2022 r. w ogłoszeniu naboru wniosków stypendialnych.

W tym samym terminie przedstawione zostanie również ogłoszenie naboru wniosków stypendialnych dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Bartłomiej Rokicki (ZD)

Data wytworzenia: 16.05.2022

Opublikował w BIP: Edyta Jankowska

Data opublikowania: 16.05.2022 13:20

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 09.06.2022 12:39

Liczba wyświetleń: 703


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony